Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

AKTYWNY SAMORZĄD”
PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Moduł I

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją ruchu (znaczny lub umiarkowany stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci),

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dla osób z dysfunkcją ruchu (znaczny albo umiarkowany stopień (wiek aktywności zawodowej)),

Obszar A Zadanie 3 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją słuchu (znaczny albo umiarkowany stopień (wiek aktywności zawodowej)),

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dla osób z dysfunkcją słuchu (znaczny albo umiarkowany stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie)),

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją kończyn górnych lub narządu wzroku (znaczny stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci),

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dla odbiorców programu,

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją wzroku (umiarkowany stopień, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie),

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób z dysfunkcją słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (znaczny lub umiarkowany stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci),

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, dla odbiorców programu,

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (znaczny stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci),

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie),

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie);

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób z dysfunkcją ruchu (znaczny stopień (wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie) i dzieci)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (znaczny lub umiarkowany stopień (aktywność zawodowa)).

Moduł II

Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Termin zakończenia przyjmowania wniosków dla MODUŁU I wypada: dnia 31 sierpnia 2019 r. (dla Modułu I)

Termin zakończenia przyjmowania wniosków dla MODUŁU II wypada: dnia 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019) lub dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).