Zmiana harmonogramu – korepetycje z języka polskiego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu „Przyjazny świat” informuje, iż korepetycje z języka polskiego w dniu 8 stycznia 2019 r. zostają odwołane. Nowy termin zajęć zostanie podany niezwłocznie po jego ustaleniu.

Za zmianę przepraszamy,
Organizatorzy

Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – zmiana terminu zajęć

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – realizator projektu pn.: „Przyjazny świat” informuje, iż Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych dla gr. A zostały przełożone z dnia 12.12.2019 r. – godz: 17:00 – 20:00 i odbędą się w dniu 18.12.2019 r. w godzinach 15:00 – 18:00.

Warsztaty odbywają się w siedzibie PCPR w Brzezinach – II piętro – sala konferencyjna.

Zmiana harmonogramu zajęć – język polski

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż korepetycje z języka polskiego z dnia 20.11.2019 r. z przyczyn niezależnych od realizatora projektu „Przyjazny świat” zostają przełożone na dzień 27.11.2019 r. w godzinach 15:30 – 18:30.

Korepetycje odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Zamian w harmonogramie – logopeda

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZMIANA W HARMONOGRAMIE PRACY LOGOPEDY W PUNKCIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

MAJ 2019 ROK

SPECJALISTA
DATA ZMIENIANANOWA AKTUALNA DATA
LOGOPEDA
31.05 GODZ. 15.00 – 17.0031.05 GODZ. 15.00 – 16.00 28.05 GODZ. 15.15. – 16.15 (NOWY TERMIN)