Zapytanie ofertowe – Warsztaty kompetencji osobistych (25 uczestników)

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa lx Włączenie społeczne, Działanie lx.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Warsztaty kompetencji osobistych – 7 dni w pierwszej połowie sierpnia 2018 r. na terenie województwa łódzkiego dla 25 uczestników projektu do 18 r.ż.
Szczegóły oraz formularz oferty dostępne poniżej.

Załączniki

Zapytanie ofertowe – Warsztaty kompetencji osobistych (15 uczestników)

W związku z realizacją projektu pn.: „Dobry start w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa lx Włączenie społeczne, Działanie lx.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Warsztaty kompetencji osobistych – 7 dni w pierwszej połowie sierpnia 2018 r. na terenie województwa łódzkiego dla 15 uczestników projektu do 18 r.ż.
Szczegóły oraz formularz oferty dostępne poniżej.

Załączniki

„Jak pomagać dziecku doświadczającemu przemocy domowej?”

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach odbyła się prelekcja pt. „ Jak pomagać dziecku doświadczającemu przemocy w domowej ?”, połączona z ćwiczeniami warsztatowymi. Prowadzącą była Pani Iwona Czerwoniuk, psychoterapeuta z Ośrodka Terapii Rodzin w Łodzi. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Brzezinach, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Rogowie i Dmosinie, kuratorzy sądowi z Sądu Rejonowego w Brzezinach, pedagodzy szkolni oraz pracownicy PCPR.

Wykład został poprzedzony spotkaniem z podkomisarzem Tomaszem Żaczkiem z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, który zapoznał zgromadzonych z imitacjami narkotyków, środków odurzających oraz sposobami ich ukrywania.

„Jak pomagać dziecku doświadczającemu przemocy domowej?”

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/platne/serwer22917/public_html/pcpr-brzeziny.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 152