Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego

Zgodnie  z  art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), na terenie powiatu brzezińskiego od stycznia 2016 r. będą utworzone 2 punkty  udzielania pomocy prawnej.


Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej  będą udzielać adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi  i radcy prawni  wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.

 

Punkt będzie się mieścił w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5. Będzie prowadzony przez  5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie i będzie dostępny dla uprawnionych w następujących godzinach:

  • poniedziałek 9:00 – 13:00,
  • wtorek 13:00 – 17:00,
  • środa 9:00 – 13:00,
  • czwartek 9:00 – 13:00,
  • piątek 9:00 – 13:00.

Drugi,  który   będzie prowadzony po jednym dniu w tygodniu w gminach naszego powiatu przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 11 ust. 1 ustawy) wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. I tak:

  • w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16  w poniedziałek w godzinach 8 – 12,
  • w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach 16 – 20,
  • w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek w godzinach  9 – 13,
  • w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę w godzinach 9 – 13,
  • w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek w godzinach  9 – 13.