Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 20 i 22 lutego 2018 roku w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach telefoniczne dyżury pełnili specjaliści: kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej – Ewelina Krasnowska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Joanna Nielepkowicz, pedagog – Katarzyna Kaźmierczak i podkom. Tomasz Żaczek.
W czasie dyżuru udzielano porad dotyczących sposobu i możliwości zgłaszania przestępstw, a przede wszystkim praw przysługujących osobom pokrzywdzonym.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

W trudnej sytuacji życiowej skorzystaj z bezpłatnej pomocy!

W ramach interwencji kryzysowej mieszkańcy powiatu brzezińskiego mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej, socjalnej, pedagogicznej oraz instruktora terapii uzależnień.

Spotkania odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
(ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, II piętro).

 

Dni i godziny przyjmowania interesantów (po uprzednim ustaleniu terminu):
Psycholog: Poniedziałek, Czwartek: 10:00 – 12:00
Pracownik socjalny: Poniedziałek: 12:00 – 13:00
Pedagog, Instruktor terapii uzależnień: Poniedziałek: 13:00 – 14:00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Numer telefonu 46 874 21 67 (osoba do kontaktu: Angelika Czajkowska).

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość umówienia spotkania z wybranym specjalistą w inny dzień lub godzinę niż wskazane powyżej.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w sytuacji doświadczenia trudnych zdarzeń.

Z pomocy można skorzystać:

 • w sytuacjach nagłych, trudnych doświadczeń (np. kryzys w związku, wypadek lub ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby, trudne sytuacje rodzinne, doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie), utrata pracy).
 • zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji (groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie, myśli samobójcze, przemoc w rodzinie, zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej, depresji).
 • gdy: trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność); pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że problem przekracza siły i możliwości; pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, duszność, rożne bóle, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu.
 • w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy rodzic, dziecko, mąż/żona lub partner/ka: popycha, uderza, szarpie; zastrasza, krytykuje; wymusza kontakty seksualne; odbiera poczucie bezpieczeństwa; szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym; zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza lub upokarza.

Podsumowanie dyżuru specjalistów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniu 23 lutego 2017 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbył się dyżur telefoniczny. Specjaliści pod przewodnictwem kierownika Kuratorskiej Służby Sądowej Pani Eweliny Krasnowskiej spotkali się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach. Udzielano porad telefonicznych dotyczących sposobu i możliwości zgłaszania przestępstw, miejsc gdzie należy się udać gdy stajemy się poszkodowanymi oraz praw przysługujących osobie w związku ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Dyżur to cykliczna inicjatywa, która ma na celu edukacje społeczną. W spotkaniu uczestniczyli: kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Ewelina Krasnowska, sierżant sztabowy Artur Nogalski, przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego Joanna Nielepkowicz, prawnik Małgorzata Gaworska oraz pedagog Katarzyna Kaźmierczak.

Podsumowanie dyżuru specjalistów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/platne/serwer22917/public_html/pcpr-brzeziny.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 152

Pomocna dłoń

Nie wiesz co robić w wolne popołudnia?
Jesteś otwarty na nowe doświadczenia?
Lubisz pracę z ludźmi?
Chcesz pomagać innym?

 

Posiadasz ciekawą pasję, o której chcesz opowiedzieć lub umiejętność, którą chcesz się podzielić z innymi?

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach poszukuje kandydatów na wolontariuszy do pomocy osobom niepełnosprawnym i dzieciom z rodzin zastępczych:

 • w organizowaniu czasu wolnego,
 • w drobnych pracach domowych,
 • w odrabianiu prac domowych,
 • w nauce czytania i pisania.

Jeśli ukończyłeś 18 rok życia i mieszkasz na terenie powiatu brzezińskiego, przyłącz się do pomagania!
Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
tel. 46 874 21 67 / 46 874 21 68

Dom drugiej szansy

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Na terenie powiatu brzezińskiego funkcjonuje ponad 30 rodzin zastępczych. To jednak wciąż za mało, żeby zapewnić opiekę wszystkim dzieciom pozbawionym rodzinnego domu. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach poszukuje kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Kandydatami mogą zostać:

 •  dorośli obywatele polscy, zamieszkujący na stałe na terenie Polski,
 • korzystający z pełni praw obywatelskich, cywilnych i rodzicielskich,
 • bez przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • posiadający odpowiednie warunki mieszkaniowe,
 • posiadający stałe źródło dochodów,
 • osoby, które otrzymają pozytywna opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach poszukuje osób zdecydowanych do pełnienia funkcji rodziny pomocowej. To nowa forma wsparcia, którą wprowadziła Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązująca od stycznia 2012 roku.

W trakcie nieobecności lub choroby rodziców zastępczych pieczę nad umieszczonymi pod ich opieką dziećmi przejmą rodziny pomocowe. Dzięki temu rodzice zastępczy będą mogli np. wyjechać na rehabilitację lub na urlop.

Rodziną zastępczą pomocową może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Bycie rodziną zastępczą to zadanie trudne i odpowiedzialne, ale równocześnie stanowiące źródło satysfakcji i dumy. To szansa, by odmienić los dziecka i podarować mu drugi dom.

Wszystkie osoby zainteresowane tymi formami pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
tel. 46 874 21 67 / 46 874 21 68

Adaś Kerner – prośba o pomoc

W dniu dzisiejszym siedzibę Centrum odwiedził Adaś Kerner z mamą. Chłopiec urodził się z rzadką chorobą genetyczną Zespołem Aperta. Potrzebnych jest wiele operacji, aby uratować życie i zdrowie Adasia. Koszt ich jest ogromny, jednak dzięki nim chłopiec będzie miał szansę rozwijać się jak każde normalne dziecko. Prosimy o wsparcie rodziców Adasia w walce o jego zdrowie.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://adaskerner.pl/o-zespole-aperta.html oraz na fanpage’u: https://www.facebook.com/adaskerner/

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego

Zgodnie  z  art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), na terenie powiatu brzezińskiego od stycznia 2016 r. będą utworzone 2 punkty  udzielania pomocy prawnej.


Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej  będą udzielać adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi  i radcy prawni  wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.

 

Punkt będzie się mieścił w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5. Będzie prowadzony przez  5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie i będzie dostępny dla uprawnionych w następujących godzinach:

 • poniedziałek 9:00 – 13:00,
 • wtorek 13:00 – 17:00,
 • środa 9:00 – 13:00,
 • czwartek 9:00 – 13:00,
 • piątek 9:00 – 13:00.

Drugi,  który   będzie prowadzony po jednym dniu w tygodniu w gminach naszego powiatu przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 11 ust. 1 ustawy) wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. I tak:

 • w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16  w poniedziałek w godzinach 8 – 12,
 • w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach 16 – 20,
 • w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek w godzinach  9 – 13,
 • w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę w godzinach 9 – 13,
 • w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek w godzinach  9 – 13.

Bezpłatna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i socjalna

W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY!

W ramach interwencji kryzysowej mieszkańcy powiatu brzezińskiego mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej.
Poradnictwo odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź osobistym, w trakcie którego zostaje ustalony termin spotkania z wybranymi specjalistami.
Tel. 46 874 21 67 (osoba do kontaktu psycholog Angelika Czajkowska)
Spotkania odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
(ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, II piętro, pok. 209).

 

Dni i godziny przyjmowania interesantów (po uprzednim ustaleniu terminu):
Psycholog: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 – 13:00; czwartek, piątek: 12:00 – 15:00
Pracownik socjalny: poniedziałek: 12:00 – 13:00
Prawnik: poniedziałek: 13:00 – 14:00
Pedagog, Instruktor terapii uzależnień: poniedziałek: 14:00 – 15:00
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość umówienia spotkania z wybranym specjalistą w inny dzień lub godzinę niż wskazane powyżej.
Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w sytuacji doświadczenia trudnych zdarzeń.

 

Z pomocy można skorzystać:

 • w sytuacjach nagłych, trudnych doświadczeń (np. kryzys w związku, wypadek lub ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby, trudne sytuacje rodzinne, doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie), utrata pracy),
 • zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji (groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie, myśli samobójcze, przemoc w rodzinie, zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej, depresji),
 • gdy: trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność); pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że problem przekracza siły i możliwości; pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, duszność, rożne bóle, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu,
 • w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy rodzic, dziecko, mąż/żona lub partner/ka: popycha, uderza, szarpie; zastrasza, krytykuje; wymusza kontakty seksualne; odbiera poczucie bezpieczeństwa; szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym; zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza lub upokarza.