Bezpłatna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i socjalna

W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY!

W ramach interwencji kryzysowej mieszkańcy powiatu brzezińskiego mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej.
Poradnictwo odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź osobistym, w trakcie którego zostaje ustalony termin spotkania z wybranymi specjalistami.
Tel. 46 874 21 67 (osoba do kontaktu psycholog Angelika Czajkowska)
Spotkania odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
(ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, II piętro, pok. 209).

 

Dni i godziny przyjmowania interesantów (po uprzednim ustaleniu terminu):
Psycholog: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 – 13:00; czwartek, piątek: 12:00 – 15:00
Pracownik socjalny: poniedziałek: 12:00 – 13:00
Prawnik: poniedziałek: 13:00 – 14:00
Pedagog, Instruktor terapii uzależnień: poniedziałek: 14:00 – 15:00
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość umówienia spotkania z wybranym specjalistą w inny dzień lub godzinę niż wskazane powyżej.
Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w sytuacji doświadczenia trudnych zdarzeń.

 

Z pomocy można skorzystać:

  • w sytuacjach nagłych, trudnych doświadczeń (np. kryzys w związku, wypadek lub ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby, trudne sytuacje rodzinne, doświadczenie przemocy lub przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie), utrata pracy),
  • zaostrzenia w dłużej trwającej, trudnej sytuacji (groźne zaostrzenie konfliktu w rodzinie, myśli samobójcze, przemoc w rodzinie, zaostrzenie w trwającym zaburzeniu, gdy utrudniony jest kontakt ze specjalistą prowadzącym leczenie: kryzys uzależnienia (np. głód alkoholowy), zaostrzenie w chorobie psychicznej, depresji),
  • gdy: trudno poradzić sobie z emocjami (smutek, bezradność); pojawia się poczucie, że nie ma wyjścia, że problem przekracza siły i możliwości; pojawiają się objawy i odczucia takie jak: bezsenność, duszność, rożne bóle, kołatanie serca, nawracające wspomnienia o zdarzeniu,
  • w sytuacji przemocy w rodzinie – kiedy rodzic, dziecko, mąż/żona lub partner/ka: popycha, uderza, szarpie; zastrasza, krytykuje; wymusza kontakty seksualne; odbiera poczucie bezpieczeństwa; szantażuje emocjonalnie, grozi samobójstwem, karze chłodem emocjonalnym; zagraża dzieciom, bije je, potrząsa, zaniedbuje, zastrasza lub upokarza.