Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

LOGOTYPY_KOL_EFS_pl
Projektu „Dobry start w dorosłość” jest współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”  jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze Środków Europejskiego   Funduszu Społecznego