TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY

Chcesz załatwiać online sprawy urzędowe, ale nie masz konta w banku, który umożliwia założenie profilu zaufanego (PZ)? Nie chcesz lub nie masz jak udać się do punktu potwierdzającego PZ?

Teraz możesz założyć tymczasowy profil zaufany, a z urzędnikiem spotkać  się online. Tymczasowy profil zaufany jest ważny przez trzy miesiące. Wystarczy mieć połączenie
z internetem i założoną skrzynkę mailową.

Pierwszym krokiem na drodze do posiadania tymczasowego profilu zaufanego jest wejście na stronę: www.gov.pl Tam należy wybrać e-usługę „Załóż profil zaufany”, a w niej – tymczasowy profil zaufany, klikąć przycisk „Załóż tymczasowy profil zaufany” i postępować zgodnie z poleceniami.

Przed przystąpieniem do zakładania profilu dobrze jest wcześniej zastanowić się nad ustaleniem danych do logowania, czyli nazwą użytkownika, która będzie używana i hasła, do logowania do systemów e-administracji. Dlatego ważne jest, aby je zapamiętać, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa. Te najważniejsze to niepodawanie nazwy i hasła postronnym osobom oraz wybór „nieoczywistego” hasła.

Ważne aby hasło miało minimum osiem znaków, w tym jedną dużą literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub jeden znak specjalny. Nazwa użytkownika może zawierać duże i małe litery, cyfry oraz podkreślenie (_) i łącznik (–). Hasło nie może zawierać polskich znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych i kropki. Uwaga! Wielkość liter ma znaczenie.

Zakładając profil należy podać swoje dane:

  • pierwsze i drugie imię (o ile je się posiada),
  • nazwisko,
  • numer PESEL.

Kolejny krok to podanie danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) i wybranie terminu wideo rozmowy. Przed wybraniem, należy upewnić się, że sprzęt (telefon, tablet, laptop), z którego będziemy korzystać ma kamerę i mikrofon. Bez tego rozmowa się nie uda.

Link do wniosku o tymczasowy profil zaufany:

https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany