Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5
województwo łódzkie


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
Magdalena Adamska

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 15.00 – 17.00. W razie nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje osoba przez niego upoważniona.


Dział finansów, organizacji i obsługi prawnej
Główna księgowa – Beata Prósińska
tel. +48 46 874 21 72

Dział ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Specjalista ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – Magdalena Balcerak
tel. +48 46 874 21 61

Dział ds. pieczy zastępczej wraz z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Stanowisko ds.organizacji i nadzoru pieczy zastępczej – Małgorzata Szubert
tel. +48 46 874 21 68

Dział świadczeń i pomocy instytucjonalnej
Inspektor – Małgorzata Gaworska
Pracownik administracyjno-biurowy – Aneta Pawlak
tel. +48 46 874 21 67