Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
95-060 Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza 16A
tel. +48 46 874-28-85

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
95-060 Brzeziny, ul. św. Anny 57
tel. +48 46 874-12-95

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
95-060 Jeżów, ul. Kwiatowa 1
tel. +48 46 875-53-93

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
95-061 Dmosin
tel. +48 46 874-71-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23
tel. +48 46 874-84-75