Zmiana formy funkcjonowania Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zgodnie z informacją przekazaną przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – zmianie uległa forma funkcjonowania Regionalnego Interwenycjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

W okresie wakacyjnym, codziennie w godzinach 18:00 – 21:00 za pomocą mediów społecznościowych (Snapchat i Messenger) dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów: pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

WZNOWIENIE STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

dla osób i rodzin w kryzysie lub stanie przedkryzysowym

FORMY WSPARCIA:

  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo pedagogiczne
  • poradnictwo prawne
  • poradnictwo socjalne
  • udzielanie informacji na temat procedury Niebieskiej Karty, praw przysługujących ofiarom przemocy, możliwości uzyskania pomocy instytucjonalnej na terenie woj. łódzkiego

KONTAKT

(osobisty, telefoniczny lub e-mailowy)

Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 , II piętro, pok. 208

Tel. 046 874 21 68 (pon, śro, pią)

e-mail: psycholog@pcpr-brzeziny.pl

Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Specjaliści w Punkcie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego, a każda osoba korzystająca z Punktu zobowiązana jest do:

– zasłaniania nosa i ust;

– używania rękawiczek jednorazowych lub stosowania płynu dezynfekującego;

– zachowania 1,5 metrowej odległości od innych osób.

Udzielane wsparcie jest bezpłatne, niezależne od dochodu, całkowicie dobrowolne.

Punkt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – w budynku jest podjazd i winda.

ZDALNA DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy tut. Centrum będzie funkcjonował w formie zdalnej.

Kontakt ze specjalistami dyżurującymi  w ramach Punktu można nawiązać poprzez:

Specjaliści dyżurują w Punkcie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej (art. 47, ust.1 Ustawa o pomocy społecznej)

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

działający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

dla osób i rodzin w kryzysie lub stanie przedkryzysowym

FORMY WSPARCIA:

  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo pedagogiczne
  • poradnictwo prawne
  • poradnictwo socjalne
  • udzielanie informacji na temat procedury Niebieskiej Karty, praw przysługujących ofiarom przemocy, możliwości uzyskania pomocy instytucjonalnej na terenie woj. łódzkiego

KONTAKT

(osobisty, telefoniczny lub e-mailowy)

Punkt Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 , II piętro, pok. 208

Tel. 046 874 21 68 (pon, śro, pią)

e-mail: psycholog@pcpr-brzeziny.pl

Udzielane wsparcie jest bezpłatne, niezależne od dochodu, całkowicie dobrowolne.

Punkt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – w budynku jest podjazd i winda.