Harmonogram pracy – dyżury specjalistów – poradnictwo indywidualne

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

Sierpień 2019 r.Data dyżuruGodziny dyżuruSala
PSYCHOLOG02.08.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
08.08.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY01.08.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA27.08.2019 r. 12:00 – 18:00206 p. II

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z Poradnictwa Indywidualnego, w godzinach dyżuru. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty. Tel. (46) 874 21 68

Korepetycje indywidualne – lipiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KOREPETYCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

LIPIEC 2019 r.
MATEMATYKADataGodzinySALA
09.07.2019 r.09:30 – 11:30206 p.II
12.07.2019 r.10:00 – 12:00206 p. II
17.07.2019 r.10:00 – 12:00206 p. II
19.07.2019 r.10:00 – 12:00206 p. II
26.07.2019 r.10:00 – 12:00206 p. II
JĘZYK ANGIELSKI04.07.2019 r.13:00 – 15:00209 p. II
05.07.2019 r.13:00 – 16:00209 p. II

Grupowe warsztaty kompetencji życiowych (…) – lipiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

LIPIEC 2019 r.
GRUPADATAGODZINYSALA
Gr. A01.07.2019 r.10:00 – 13:00Sala konferencyjna – II p.
11.07.2019 r.13:00 – 16:00Sala konferencyjna – II p.
Gr. B08.07.2019 r.16:00 – 19:00Sala konferencyjna – II p.
11.07.2019 r.16:00 – 19:00Sala konferencyjna – II p.

Poradnictwo indywidualne – lipiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

LIPIEC 2019 r.
PSYCHOLOG Data dyżuruGodziny dyżuruSALA
01.07.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
04.07.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY18.07.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA09.07.2019 r.09:30 – 15:30206 p. II

Pielęgnacja i stylizacja paznokci – harmonogram kursu

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM KURSU „PIELĘGNACJA I STYLIZACJA PAZNOKCI”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DataGodzinyLiczba godzinMiejsce
26.06.2019 r.09:00 – 15:006Akademia Zdrowia, ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
05.07.2019 r.09:00 – 15:006
08.07.2019 r.09:00 – 15:006
10.07.2019 r.09:00 – 15:006
16.07.2019 r.09:00 -15:006
18.07.2019 r.09:00 – 15:006
22.07.2019 r.09:00 – 16:007
23.09.2019 r.09:00 – 16:007

Grupowe warsztaty kompetencji życiowych prowadzonych – harmonogram czerwiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”


CZERWIEC 2019 r.GRUPA DATA GODZINY SALA
Gr. A 17.06.2019 r. 13:00 – 16:00 Sala konferencyjna – II p.
24.06.2019 r. 10:00 – 13:00 Sala konferencyjna – II p.
Gr. B 17.06.2019 r. 16:00 – 19:00 Sala konferencyjna – II p.
24.06.2019 r. 13:00 – 16:00 Sala konferencyjna – II p.

Poradnictwo indywidualne – harmonogram czerwiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

Data dyżuruGodziny dyżuruSala
PSYCHOLOG04.06.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
11.06.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
18.06.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY13.06.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA11.06.2019 r. 09:30 – 15:30206 p. II

Szczegółowy harmonogram wsparcia – projekt „Przyjazny świat”

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy harmonogram wsparcia – projekt „Przyjazny świat”
Wsparcie dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Lp. Nazwa wsparcia Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji
1. Praca socjalna Wszyscy uczestnicy Zadaniowy czas pracy od poniedziałku do piątku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny oraz w miejscu zamieszkania uczestników – praca w środowisku
2. Wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz świadczeń na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 9 osób Kwiecień 2019 r. – styczeń 2021 r. Według zasad przyjętych w PCPR
3. Poradnictwo indywidualne – wsparcie psychologa Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
4. Poradnictwo indywidualne – wsparcie radcy prawnego Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
5. Poradnictwo indywidualne – wsparcie psychoterapeuty Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
6. Korepetycje – język polski 2 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
7. Korepetycje – matematyka 4 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
8. Korepetycje – biologia 2 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
9. Korepetycje – język niemiecki 4 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
10. Korepetycje – język angielski 5 osób Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
11. Kurs języka angielskiego 10 osób 30.04.2019 r. – 16:00 – 18:00 06, 08, 13, 15, 17, 20, 22, 24, maja 2019 r. – godz: 16:00 – 18:00 28.05.2019 r. – 14:15 – 16:15 29.05.2019 r. – 10:00 – 12:00 31.05.2019 r. – 12:15 – 14:15 04.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 05.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 07.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 11.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 12.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 14.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 18.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 19.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 25.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 26.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 28.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 01.07.2019 r. – 10:00 – 12:00 02.07.2019 r. – 14:15 – 16:15 30.08.2019 r. – 14:15 – 16:15 02.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 04.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 06.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 09.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 11.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 13.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 16.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 18.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 20.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 23.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 25.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 26.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 27.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 30.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny. Budynek D – parter sala nr 6.
12. Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – gr. A 10 osób 13.05.2019 r. – 10:00 – 13:00 27.05.2019 r. – 13:00 – 16:00 17.06.2019 r. – 13:00 – 16:00 24.06.2019 r. – 10:00 – 13:00 Terminy i godziny wsparcia ustalane są przed rozpoczęciem następnego miesiąca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
13. Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – gr. B 10 osób 13.05.2019 r. – 16:00 – 19:00 27.05.2019 r. – 16:00 – 19:00 17.06.2019 r. – 16:00 – 19:00 24.06.2019 r. – 13:00 – 16:00 Terminy i godziny wsparcia ustalane są przed rozpoczęciem następnego miesiąca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
14. Wyjazdowe Warsztaty Kompetencji Społecznych Wszyscy uczestnicy Wrzesień 2019 r. – dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
15. Kurs obsługi komputera 10 osób Marzec 2020 r. – sierpień 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
16. Kurs Prawa jazdy kat. B 7 osób Październik – grudzień 2019 r. – harmonogram zostanie ustalony po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
17. Kurs sekretarka/asystentka dyrektora 3 osoby Marzec – czerwiec 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
18. Kurs specjalista ds. transportu i spedycji 4 osoby Marzec – czerwiec 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
19. Kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci 2 osoby Czerwiec – sierpień 2019 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
20. Kurs prawa jazdy Kat. C 1 osoba Maj – lipiec 2019 r. 20.05.2019 r. – 16:00 – 21:00 21.05.2019 r. – 16:00 – 22:00 22.05 2019 r. – 16:00 – 22:00 Kurs teoretyczny 20 h. Kurs praktyczny – 30 h ul. Bratysławska 8a, 94 – 035 Łódź
21. Stypendia dla uczestników kursu: Kurs obsługi komputera Kurs Prawa jazdy kat. B Kurs sekretarka/asystentka dyrektora Kurs specjalista ds. transportu i spedycji Kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci
10 osób 7 osób 3 osoby 4 osoby 5 osób

Sierpień 2020 r. Grudzień 2019 r. Czerwiec 2020 r. Czerwiec 2020 r. Sierpień 2019 r.
Według zasad przyjętych w PCPR

Niniejszy harmonogram będzie modyfikowany i aktualizowany po wyborze ofert na realizację poszczególnych zadań.