Grupowe warsztaty kompetencji życiowych prowadzonych – harmonogram czerwiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”


CZERWIEC 2019 r.GRUPA DATA GODZINY SALA
Gr. A 17.06.2019 r. 13:00 – 16:00 Sala konferencyjna – II p.
24.06.2019 r. 10:00 – 13:00 Sala konferencyjna – II p.
Gr. B 17.06.2019 r. 16:00 – 19:00 Sala konferencyjna – II p.
24.06.2019 r. 13:00 – 16:00 Sala konferencyjna – II p.

Poradnictwo indywidualne – harmonogram czerwiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

Data dyżuruGodziny dyżuruSala
PSYCHOLOG04.06.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
11.06.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
18.06.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY13.06.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA11.06.2019 r. 09:30 – 15:30206 p. II

Szczegółowy harmonogram wsparcia – projekt „Przyjazny świat”

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy harmonogram wsparcia – projekt „Przyjazny świat”
Wsparcie dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Lp. Nazwa wsparcia Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji
1. Praca socjalna Wszyscy uczestnicy Zadaniowy czas pracy od poniedziałku do piątku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny oraz w miejscu zamieszkania uczestników – praca w środowisku
2. Wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz świadczeń na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 9 osób Kwiecień 2019 r. – styczeń 2021 r. Według zasad przyjętych w PCPR
3. Poradnictwo indywidualne – wsparcie psychologa Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
4. Poradnictwo indywidualne – wsparcie radcy prawnego Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
5. Poradnictwo indywidualne – wsparcie psychoterapeuty Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
6. Korepetycje – język polski 2 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
7. Korepetycje – matematyka 4 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
8. Korepetycje – biologia 2 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
9. Korepetycje – język niemiecki 4 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
10. Korepetycje – język angielski 5 osób Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
11. Kurs języka angielskiego 10 osób 30.04.2019 r. – 16:00 – 18:00 06, 08, 13, 15, 17, 20, 22, 24, maja 2019 r. – godz: 16:00 – 18:00 28.05.2019 r. – 14:15 – 16:15 29.05.2019 r. – 10:00 – 12:00 31.05.2019 r. – 12:15 – 14:15 04.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 05.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 07.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 11.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 12.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 14.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 18.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 19.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 25.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 26.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 28.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 01.07.2019 r. – 10:00 – 12:00 02.07.2019 r. – 14:15 – 16:15 30.08.2019 r. – 14:15 – 16:15 02.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 04.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 06.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 09.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 11.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 13.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 16.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 18.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 20.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 23.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 25.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 26.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 27.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 30.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny. Budynek D – parter sala nr 6.
12. Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – gr. A 10 osób 13.05.2019 r. – 10:00 – 13:00 27.05.2019 r. – 13:00 – 16:00 17.06.2019 r. – 13:00 – 16:00 24.06.2019 r. – 10:00 – 13:00 Terminy i godziny wsparcia ustalane są przed rozpoczęciem następnego miesiąca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
13. Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – gr. B 10 osób 13.05.2019 r. – 16:00 – 19:00 27.05.2019 r. – 16:00 – 19:00 17.06.2019 r. – 16:00 – 19:00 24.06.2019 r. – 13:00 – 16:00 Terminy i godziny wsparcia ustalane są przed rozpoczęciem następnego miesiąca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
14. Wyjazdowe Warsztaty Kompetencji Społecznych Wszyscy uczestnicy Wrzesień 2019 r. – dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
15. Kurs obsługi komputera 10 osób Marzec 2020 r. – sierpień 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
16. Kurs Prawa jazdy kat. B 7 osób Październik – grudzień 2019 r. – harmonogram zostanie ustalony po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
17. Kurs sekretarka/asystentka dyrektora 3 osoby Marzec – czerwiec 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
18. Kurs specjalista ds. transportu i spedycji 4 osoby Marzec – czerwiec 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
19. Kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci 2 osoby Czerwiec – sierpień 2019 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
20. Kurs prawa jazdy Kat. C 1 osoba Maj – lipiec 2019 r. 20.05.2019 r. – 16:00 – 21:00 21.05.2019 r. – 16:00 – 22:00 22.05 2019 r. – 16:00 – 22:00 Kurs teoretyczny 20 h. Kurs praktyczny – 30 h ul. Bratysławska 8a, 94 – 035 Łódź
21. Stypendia dla uczestników kursu: Kurs obsługi komputera Kurs Prawa jazdy kat. B Kurs sekretarka/asystentka dyrektora Kurs specjalista ds. transportu i spedycji Kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci
10 osób 7 osób 3 osoby 4 osoby 5 osób

Sierpień 2020 r. Grudzień 2019 r. Czerwiec 2020 r. Czerwiec 2020 r. Sierpień 2019 r.
Według zasad przyjętych w PCPR

Niniejszy harmonogram będzie modyfikowany i aktualizowany po wyborze ofert na realizację poszczególnych zadań.

Zaktualizowany harmonogram kursu języka angielskiego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM KURSU „JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DATA GODZINY LICZBA GODZIN DATA GODZINY LICZBA GODZIN
30.04.2019 r. 16:00 – 18:00 2 25.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2
06.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 26.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2
08.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 28.06.2019 r. 12:15 – 14:15 2
13.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 01.07.2019 r. 10:00 – 12:00 2
15.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 02.07.2019 r. 14:15 – 16:15 2
17.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 30.08.2019 r. 12:15 – 14:15 2
20.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 02.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
22.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 04.09.2019 r. 14:15 – 16:15 2
24.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 06.09.2019 r. 10:00 – 12:00 2
28.05.2019 r. 14:15 – 16:15 2 09.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
29.05.2019 r. 10:00 – 12:00 2 11.09.2019 r. 14:15 – 16:15 2
31.05.2019 r. 12:15 – 14:15 2 13.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
04.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2 16.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
05.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2 18.09.2019 r. 10:00 – 12:00 2
07.06.2019 r. 12:15 – 14:15 2 20.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
11.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2 23.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
12.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2 25.09.2019 r. 10:00 – 12:00 2
14.06.2019 r. 12:15 – 14:15 2 26.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
18.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2 27.09.2019 r. 16:00 -18:00 2
19.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2 30.09.2019 r. 14:15 – 16:15 2
Łączna liczba godzin: 80

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w budynku D (siedziba PCPR w Brzezinach) na parterze w Sali numer 6.

Harmonogram grupowych warsztatów kompetencji życiowych

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”


MAJ 2019 r.
GRUPA DATA GODZINY SALA
Gr. A27.05.2019 r. 13:00 – 16:00 Sala konferencyjna – II p.
Gr. B 27.05.2019 r. 16:00 – 19:00 Sala konferencyjna – II p.

Zmiana harmonogramu

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W najbliższym czasie nastąpi zmiana harmonogramu kursu języka angielskiego dla uczestników projektu pn.: „Przyjazny Świat”. Informujemy również, że zajęcia w dniu 27 maja 2019 r. nie odbędą się. O wszystkich zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco.

Harmonogram grupowych warsztatów kompetencji życiowych

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”


MAJ 2019 r.

GRUPA
DATA GODZINY SALA

Gr. A
13.05.2019 r. 10:00 – 13:00 Sala konferencyjna – II p.

Gr. B
13.05.2019 r. 16:00 – 19:00 Sala konferencyjna – II p.

Harmonogram korepetycji indywidualnych

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
KOREPETYCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MAJ 2019 R.
Przedmiot Data Godziny Sala
MATEMATYKA 15.05.2019 r. 1500 – 1800 206 II
22.05.2019 r 1400 – 1800 206 II
29.05.2019 r. 1500 – 1800 206 II
JĘZYK POLSKI 10.05.2019 r. 1630 – 1830 213 II
16.05.2019 r. 1630 – 1830 209 II
JĘZYK NIEMIECKI 08.05.2019 r. 1500 – 1700 Sala konferencyjna
15.05.2019 r. 1500 – 1700 Sala konferencyjna
BIOLOGIA 20.05.2019 r. 1400 – 1800 213 II
JĘZYK ANGIELSKI23.05.2019 r.1300 – 1700209 II
24.05.2019 r1300 – 1600206 II

Harmonogram poradnictwa indywidualnego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW w miesiącu maju 2019 roku:

SpecjalistaData dyżuruGodziny dyżuruSala
PSYCHOLOG07.05.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
24.05.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
31.05.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY16.05.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA21.05.2019 r.09:30 – 15:30206 p. II

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z Poradnictwa Indywidualnego, w godzinach dyżuru. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty. Tel. (46) 874 21 68

Harmonogram kursu języka angielskiego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM KURSU „JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DATA GODZINY LICZBA GODZIN
30.04.2019 r. 16:00 – 18:00 2
06.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
08.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
10.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
13.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
15.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
17.05.2019 r. 16:00- 18:00 2
20.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
22.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
24.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
27.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
29.05.2019 r 16:00 – 18:00 2
31.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2
03.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
05.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
07.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
10.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
12.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
14.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
17.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
19.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
24.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
26.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
28.06.2019 r. 16:00 – 18:00 2
01.07.2019 r. 16:00 – 18:00 2
30.08.2019 r. 16:00 – 18:00 2
02.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
04.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
06.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
09.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
11.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
13.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
16.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
18.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
20.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
23.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
25.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
26.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
27.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
30.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2

Łączna liczba godzin kursu: 80 godzin.