Korepetycje indywidualne – lipiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KOREPETYCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

LIPIEC 2019 r.
MATEMATYKADataGodzinySALA
09.07.2019 r.09:30 – 11:30206 p.II
12.07.2019 r.10:00 – 12:00206 p. II
17.07.2019 r.10:00 – 12:00206 p. II
19.07.2019 r.10:00 – 12:00206 p. II
26.07.2019 r.10:00 – 12:00206 p. II
JĘZYK ANGIELSKI04.07.2019 r.13:00 – 15:00209 p. II
05.07.2019 r.13:00 – 16:00209 p. II

Grupowe warsztaty kompetencji życiowych (…) – lipiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

LIPIEC 2019 r.
GRUPADATAGODZINYSALA
Gr. A01.07.2019 r.10:00 – 13:00Sala konferencyjna – II p.
11.07.2019 r.13:00 – 16:00Sala konferencyjna – II p.
Gr. B08.07.2019 r.16:00 – 19:00Sala konferencyjna – II p.
11.07.2019 r.16:00 – 19:00Sala konferencyjna – II p.

Poradnictwo indywidualne – lipiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

LIPIEC 2019 r.
PSYCHOLOG Data dyżuruGodziny dyżuruSALA
01.07.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
04.07.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY18.07.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA09.07.2019 r.09:30 – 15:30206 p. II

Pielęgnacja i stylizacja paznokci – harmonogram kursu

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM KURSU „PIELĘGNACJA I STYLIZACJA PAZNOKCI”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DataGodzinyLiczba godzinMiejsce
26.06.2019 r.09:00 – 15:006Akademia Zdrowia, ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
05.07.2019 r.09:00 – 15:006
08.07.2019 r.09:00 – 15:006
10.07.2019 r.09:00 – 15:006
16.07.2019 r.09:00 -15:006
18.07.2019 r.09:00 – 15:006
22.07.2019 r.09:00 – 16:007
23.09.2019 r.09:00 – 16:007

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na przeprowadzenie „Kursu pielęgnacji i stylizacji paznokci” dla 2 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2019 r., za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

AKADEMIA ZDROWIA
IZABELA ŁAJS
ul. Główna 81
95-020 Justynów

Załączniki

Grupowe warsztaty kompetencji życiowych prowadzonych – harmonogram czerwiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”


CZERWIEC 2019 r.GRUPA DATA GODZINY SALA
Gr. A 17.06.2019 r. 13:00 – 16:00 Sala konferencyjna – II p.
24.06.2019 r. 10:00 – 13:00 Sala konferencyjna – II p.
Gr. B 17.06.2019 r. 16:00 – 19:00 Sala konferencyjna – II p.
24.06.2019 r. 13:00 – 16:00 Sala konferencyjna – II p.

Zapytanie ofertowe – Kompleksowa organizacja 7-dniowych wyjazdowych warsztatów kompetencji społecznych, na terenie województwa łódzkiego dla 20 uczestników projektu (…)

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.2019

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

„Kompleksowa organizacja 7-dniowych wyjazdowych warsztatów kompetencji społecznych, na terenie województwa łódzkiego dla 20 uczestników projektu „Przyjazny świat”, w podziale na 2 grupy, obejmująca transport, ubezpieczenie, przeprowadzenie warsztatów, zakwaterowanie i wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje”.

Grupa A – 10 uczestników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub lekkim, Grupa B – 10 uczestników w wieku 18-26 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zakres tematyczny zajęć: zarządzania potencjałem wewnętrznym, budowania relacji, aktywizacji i motywacji, kreatywnych mapy myśli, treningu redukcji stresu i postaw asertywnych.

Pełna treść zapytania oraz niezbędne do złożenia oferty dokumenty znajdują się poniżej.

Załączniki

Poradnictwo indywidualne – harmonogram czerwiec 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

Data dyżuruGodziny dyżuruSala
PSYCHOLOG04.06.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
11.06.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
18.06.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY13.06.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA11.06.2019 r. 09:30 – 15:30206 p. II