Zmiany w harmonogramie korepetycji – grudzień 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu pn. „Przyjazny świat” informuje, iż korepetycje z języka polskiego i języka niemieckiego w grudniu 2019 r. nie odbędą się.

W dniu 13.12.2019 r., korepetycje z biologii oraz matematyki zostają odwołane. Jednocześnie informujemy, że w harmonogramie korepetycji na miesiąc grudzień 2019 r., wystąpił błąd pisarski. Korepetycje z biologii odbyły się w dniu 06.12.2019 r., w godzinach 14:00 – 18:00, a nie jak wpisano w dniu 14.12.2019 r., godz: 14:00 – 18:00.

Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – zmiana terminu zajęć

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – realizator projektu pn.: „Przyjazny świat” informuje, iż Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych dla gr. A zostały przełożone z dnia 12.12.2019 r. – godz: 17:00 – 20:00 i odbędą się w dniu 18.12.2019 r. w godzinach 15:00 – 18:00.

Warsztaty odbywają się w siedzibie PCPR w Brzezinach – II piętro – sala konferencyjna.

Zapytanie ofertowe nr 15.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia korepetycji indywidualnych z języka angielskiego dla 9 uczestników projektu „Przyjazny świat”.

Kod CPV: 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Cel zamówienia:
Wyrównanie braków edukacyjnych, poprawa wyników w nauce, lepsze przygotowanie do egzaminów.

Termin realizacji zamówienia:
styczeń 2020 r. – styczeń 2021 r. (z wyłączeniem sierpnia i września 2020 r.)
Szczegółowy harmonogram korepetycji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia:
biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Kryteria oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

cena brutto (kwota wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy *) w przypadku osób fizycznych) za 1 godzinę udzielonych korepetycji) – 100% (100 pkt)
Cena = ( Cena minimalna / Cena oferty badanej ) x 100 pkt.

Dokumenty do wypełnienia celem złożenia oferty dostępne są pod adresem: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytania-ofertowe-z-dnia-03.12.2019r./

Załączniki

Odwołane korepetycje z języka polskiego w dniu 27.11.2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że korepetycje z języka polskiego w ramach projektu „Przyjazny świat” z przyczyn niezależnych od realizatora projektu w dniu 27.11.2019 r., nie odbędą się.

Korepetycje z tego przedmiotu zostaną uwzględnione w harmonogramie na przyszły miesiąc.

Zmiana harmonogramu zajęć – język polski

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż korepetycje z języka polskiego z dnia 20.11.2019 r. z przyczyn niezależnych od realizatora projektu „Przyjazny świat” zostają przełożone na dzień 27.11.2019 r. w godzinach 15:30 – 18:30.

Korepetycje odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Poradnictwo indywidualne – listopad 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

LISTOPAD 2019 r.Data dyżuruGodziny dyżuruSALA
PSYCHOLOG15.11.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
22.11.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY21.11.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA08.11.2019 r.11:00 – 17:00206 p. II

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z Poradnictwa Indywidualnego, w godzinach dyżuru. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty.
Tel. (46) 874 21 68.

Korepetycje indywidualne – listopad 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
KOREPETYCJE INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

PrzedmiotDataGodzinySala
JĘZYK POLSKI13.11.2019 r.15:30 – 18:30206 p.II
20.11.2019 r.15:30 – 18:30206 p. II
JĘZYK ANGIELSKI13.11.2019 r.13:00 – 16:00209 p. II
22.11.2019 r.13:00 – 16:00206 p. II
25.11.2019 r.13:00 – 17:00206 p. II
JĘZYK NIEMIECKI14.11.2019 r.16:10 – 18:10206 p. II
21.11.2019 r.15:10 – 17:10206 p. II
28.11.2019 r.15:10 – 17:10206 p. II
BIOLOGIA08.11.2019 r.14:00 – 18:00206 p. II
15.11.2019 r.14:00 – 18:00206 p. II
MATEMATYKA04.11.2019 r.15:00 – 15:00206 p. II
12.11.2019 r.13:00 – 17:00206 p. II
14.11.2019 r.13:00 – 16:00206 p. II
22.11.2019 r.12:00 – 15:00209 p. II

Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – listopad 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
LISTOPAD 2019 r.
GRUPADATAGODZINYSALA
Gr. A16.11.2019 r.09:00 – 12:00Sala konferencyjna – II p.
25.11.2019 r.17:00 – 20:00Sala konferencyjna – II p.
Gr. B18.11.2019 r.17:00 – 20:00Sala konferencyjna – II p.
28.11.2019 r.17:00 – 20:00Sala konferencyjna – II p.

Harmonogram kursu „Zarządzanie budżetem domowym”

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram kursu „zarządzanie budżetem domowym” organizowanego w ramach projektu „Przyjazny świat”

Miejsce kursu:
CENTRUM PROMOCJI I KULTURY w BRZEZINACH
ul. Henryka Sienkiewicza 10/12
95-060 Brzeziny


Data
GodzinyLiczba godzin
24.10.2019 r.08:00 – 10:002
25.10.2019 r.08:00 – 10:002
28.10.2019 r.08:00 – 10:002
29.10.2019 r.08:00 – 10:002
04.11.2019 r.08:00 -10:002
05.11.2019 r.08:00 – 10:002
14.11.2019 r.08:00 – 10:002
15.11.2019 r.08:00 – 10:002
02.12.2019 r.08:00 – 10:002
03.12.2019 r.08:00 – 10:002

Harmonogram Kursu prawa jazdy kategorii B

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram „Kursu prawa jazdy kategorii B”

DZIEŃGODZINYTEMATLICZBA GODZIN
30.10.201917.00-18.30Zapoznanie uczestników z harmonogramem szkolenia. Przedstawienie ogólnych informacji dot. prawa jazdy kat B.2
31.10.201917.00-20.45Wprowadzenie podstawowych pojęć. Ogólne zasady poruszania się po drogach.
4
4.11.201917.00-20.00Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów (włączanie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, zawracanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, cofanie)4
5.11.201917.00-20.00Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów c.d. (jazda na skrzyżowaniu i pierwszeństwo przejazdu, przejazdy kolejowe i tramwajowe, zachowanie wobec pojazdów specjalnego przeznaczenia, wobec rowerzystów i pieszych, prędkość bezpieczna, zatrzymywanie i postój, sytuacje nietypowe)4
6.11.201917.00-20.00Znaki i sygnały na drogach.4
7.11.201917.00-20.00Technika kierowania samochodem. Zarys budowy samochodu i zasady obsługi.
4
8.11.201917.00-20.00Omówienie egzaminu państwowego. Ćwiczenia kontrolne.4
12.11.201917.00-20.00Zasady udzielania pierwszej pomocy.4
13.11.2019-16.11.201916.00-20.00Zapoznanie z pojazdem, obsługa pojazdu, urządzenia kontrolno- sterujące. Przygotowanie do jazdy. Skrzynia biegów i działanie sprzęgła. Płynne ruszanie i zatrzymywanie pojazdu. Zmiana biegów. Jazda po łatwych drogach o niskim natężeniu ruchu. Skręty w prawo i w lewo.4
18.11.2019-20.11.201915.00-17.00Plac manewrowy – jazda po łuku, ruszanie na wzniesieniu.2
21.11.2019-28.11.2019
Jazda poza obszarem zabudowanym Jazda w ruchu drogowym o zwiększonym natężeniu Włączanie się do ruchu, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zmiana pasa. Jazda po ulicach jedno i dwukierunkowych, w tym również o podwyższonej i obniżonej prędkości maksymalnej. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności, po zmroku oraz po śliskiej i zmiennej nawierzchni.6
30.11.2019-2.12.20198.00-12.00 16.00-20.00Jazda poza obszarem zabudowanym Jazda w ruchu drogowym o zwiększonym natężeniu c.d Wykonywanie manewrów zawracania, parkowania prostopadłego, zatrzymanie w miejscu wyznaczonym. Przejazd przez skrzyżowania o ruchu okrężnym.4
03.12.2019-19.12.20198.00-12.00 16.00-20.00Jazda poza obszarem zabudowanym Jazda w ruchu drogowym o zwiększonym natężeniu c.d Technika zmiany biegów w górę i w dół- eco driving. Skrzyżowania ze znakami A7, D1, B20. Skrzyżowania z sygnalizacją S-1, S-2, S-3. Parkowanie skośne i równoległe. Przejazd przez skrzyżowania o ruchu okrężnym c.d.12
20.12.2019-21.12.201916.00-18.00 8.00-10.00Plac manewrowy – sprawdzenie zad. 1,2,3. Sprawdzenie umiejętności w ruchu drogowym i powtórzenie zadań egzaminacyjnych. Próbny egzamin wewnętrzny. Końcowe omówienie i poprawki.2
Łącznie godzin60