UWAGA! ZMIANY W HARMONOGRAMIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UWAGA!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 27 czerwca 2010 r.  odbędą się zajęcia  w ramach kursu języka angielskiego w zamian odwołanych zajęć w dniu 30 maja 2020 r.

KLUB KSIĄŻKI W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

Zaczął się nowy rok a wraz z nim nowe wyzwania czekają na uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”.  W styczniu zorganizowane zostały pierwsze spotkanie Klubu Książki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych. Pedagog – Aneta Pawlak pełniąca rolę animatora Klubu, wybrała dla uczestników książkowe pozycje, mające pobudzić dziecięcą ciekawość, jak również zachęcić do dyskusji oraz zainspirować do  działań twórczych. „Rozmawiamy nie tylko o przeczytanych książkach, ale i tworzeniu ilustracji, projektowaniu okładek. Na użytek Klubu wybrałam różnorodne książki: tradycyjne, jak również tzw. książki z okienkami, książki z ilustracjami 3 d oraz bardzo modne ostatnio, nowatorskie książki nakłaniające czytelnika do interakcji typu „Naciśnij mnie”. Chciałabym pokazać dzieciom, że czytanie nie musi być nudne, a książka może stać się pretekstem do wielu ciekawych kreatywnych działań. Mam tez nadzieję, ze praca z dziećmi w ramach klubu stanowić będzie dla niektórych formę arteterapii, gdyż dzięki czasem trudnym historiom dotyczącym np. przemijania czy choroby, dzieciom łatwiej będzie oswoić się z różnymi problemami”.

Klub Książki realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła” trwać będzie aż do lipca. Wszyscy uczestnicy otrzymają na własność zestaw 7 książek, które będą wykorzystywane podczas kolejnych, comiesięcznym spotkań. „Mam nadzieję, że dla niektórych z nich będzie to być może początek ich własnej biblioteczki”– śmieje się pedagog Aneta Pawlak.

Uczestnicy projektu „Podaruj mi skrzydła” wypoczywają nad morzem

Okres wakacyjny to czas letnich wyjazdów, również dla uczestników projektu unijnego „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach. W tym roku uczestnicy projektu mieli okazję wyjechać nad morze.  Letni wypoczynek połączony jest z uczestnictwem w warsztatach arteterapii. Udział w zajęciach ma na celu naukę sposobów rozładowywania emocji poprze sztukę oraz radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem technik relaksacji i wizualizacji. Pobyt nad morzem to również czas wycieczek, integracji oraz wspólnej zabawy.

Wyjazd w ramach projektu to dla niektórych wychowanków pieczy zastępczej pierwsza wizyta nad morzem. Nic dziwnego, że uczestnikom przed wyjazdem towarzyszyła radość i podekscytowanie. „Nie mogę się już doczekać, kiedy zobaczę morze i pobiegam po plaży” – cieszy się Czarek, jeden z młodszych uczestników wycieczki. Również dla opiekunów wspólny wyjazd z podopiecznymi to okazja do zacieśnienia więzi oraz poznania siebie nawzajem w nowych okolicznościach.  „ I mam wreszcie zasłużony urlop” – śmieje się pani Ewa – na co dzień pełniąca funkcję opiekuna zastępczego. Uczestnicy projektu podczas wyjazdu zbierają siły, gdyż od września czekają na nich nowe wyzwania: między innymi roczny kurs języka angielskiego.

PRACE NASZYCH UCZESTNIKÓW WYKONANE W CZASIE KURSU FOTOGRFII

Mimo, że trwają wakacje uczestnicy naszego projektu pn. „Podaruj mi skrzydła” nauczyli się nowych umiejętności – profesjonalnego robienia zdjęć.

Po zaangażowaniu uczestników w zajęcia i ilości zrobionych przez nich zdjęć, można podejrzewać, że zainteresowanie fotografią i robienie ciekawych zdjęć, nie będzie tylko chwilową rozrywką. Prezentujemy tylko cześć zdjęć zrobionych przez młodych fotografów.

PROJEKT „PODARUJ MI SKRZYDŁA” – SZKOŁA RODZICA I INNE DZIAŁANIA

Wakacje tuż, tuż, a w projekcie „Podaruj mi skrzydła” tempo nie zwalnia ani na chwilę. Powoli kończą się korepetycje dla dzieci i młodzieży, natomiast rusza wsparcie dla opiekunów zastępczych. Już od czerwca planowany jest cykl szkoleń w ramach „Szkoły rodzica”. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji wychowawczych u rodzin zastępczych oraz naukę postępowania z dziećmi obarczonymi różnymi deficytami.

Warsztatowa forma zajęć pozwoli nie tylko na zdobywanie praktycznej wiedzy dotyczącej opieki i wychowania, ale także na integrację uczestników i cenną wymianę doświadczeń.  „Szkoła rodzica” to kolejne już wsparcie skierowane do opiekunów zastępczych. Przez cały okres trwania projektu, tj. do końca grudnia 2020 roku rodziny zastępcze oraz wychowankowie mogą korzystać z Punktu Poradnictwa Specjalistycznego, gdzie dyżury pełnią: psycholog, pedagog, logopeda, psychoterapeuta i radca prawny. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się spotkania u psychoterapeuty. Rodziny zastępcze doceniają terapeutyczną moc rozmowy, z kolei młodsi uczestnicy upodobali sobie zajęcia relaksacyjne oraz naukę uważności. 

PROJEKT „PODARUJ MI SKRZYDŁA” – KOLEJNY MIESIĄC WSPARCIA

Minął kolejny miesiąc realizacji projektu „Podaruj mi skrzydła” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Po intensywnym okresie związanym z naborem i rekrutacja przyszedł czas na konkretne wsparcie  w postaci korepetycji, poradnictwa specjalistycznego oraz kursów podnoszących kompetencje.

Szczególnym uznaniem uczestników cieszy się kurs podstaw programowania, uczący kreatywności, planowania i myślenia abstrakcyjnego. Jak mówi Bartek, jeden z uczestników kursu: „Dużo się dzieje, nie nudzimy się i uczymy się nowych rzeczy”.

W maju rozpoczynają się działania dedykowane dla  rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.  Będą to m. in  organizowane cyklicznie grupy wsparcia, podczas których  opiekunowie zastępczy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, służyć radą oraz wsparciem. W tym samym czasie dla wychowanków pieczy zastępczej zorganizowane będą zajęcia z animatorem, w specjalnie do tego celu przygotowanym pokoju. Dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się odświeżyć jedno  z pomieszczeń Powiatowego Centrum oraz wyposażyć w meble, zabawki i sprzęty przeznaczone dla dzieci.

„ Mamy nadzieję, że tak zaaranżowane otoczenie uprzyjemni naszym młodszym podopiecznym pobyt w PCPR podczas realizowanych dla nich zajęć – mówi Aneta Pawlak – pedagog odpowiedzialny za działania animacje w ramach Projektu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach realizuje PROJEKT „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

w okresie 01.02.2019 – 31.12.2020                                                                                                     

realizuje PROJEKT „PODARUJ MI SKRZYDŁA

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączanie społeczne, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne. 

UCZESTNICY:

 • WYCHOWANKOWIE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIEKU 7 – 17 LAT  WRAZ   Z   OTOCZENIEM
 • RODZINY ZASTĘPCZE I PROWADZĄCY RODZINNE DOMY DZIECKA
 • KANDYDACI DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

 • wsparcie edukacyjne: korepetycje
 • kurs j. angielskiego
 • kurs komputerowy
 • wyjazdowe warsztaty arteterapii
 • punkt wsparcia: poradnictwo specjalistyczne
 • dyskusyjny klub książki
 • kurs fotograficzny
 • warsztaty teatralne
 • szkolenia i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
 • animacje dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

RUSZA NOWY PROJEKT UNIJNY – „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

„Podaruj mi skrzydła” – nowy projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

W lutym br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach rozpoczęło realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz ich otoczenia, a także  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

„Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest w pewnym sensie kontynuacją poprzedniego projektu „Dobry start w dorosłość” – mówi koordynator projektu Małgorzata Szubert. „Naszym celem jest wzmocnienie i utrwalenie kompetencji edukacyjnych i społecznych dzieci z rodzin zastępczych, co przełoży się na poprawę codziennego funkcjonowania w środowisku. Dlatego, kładąc nacisk na zindywidualizowane potrzeby biorących udział w projekcie, zaplanowaliśmy dość różnorodne formy wsparcia.

Realizacja projektu została zaplanowana na 2 lata, w czasie których, dzieci i młodzież będą mogli wziąć udział w m.in: kursie języka angielskiego, kursie fotograficznym, Dyskusyjnym Klubie Książki, warsztatach teatralnych oraz letnim wyjeździe integracyjnym. „Wracamy też do działań, które sprawdziły się i przyniosły wymierne efekty w czasie poprzedniego projektu, czyli korepetycji” – podkreśla Małgorzata Szubert. Oprócz działań edukacyjnych uczestnicy będą mieć również zapewnione wsparcie specjalistów, m.in. logopedy i psychoterapeuty.

„Oprócz „uskrzydlenia” naszych wychowanków, naszym celem jest utworzenie nowych rodzin zastępczych oraz poprawa jakości funkcjonowania obecnie istniejących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” – podkreśla dyrektor PCPR, Magdalena Adamska. „Marzy się nam całkowita rezygnacja z konieczności umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej, choć to cel niełatwy do osiągnięcia w krótkim czasie.” Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zostaną skierowani na specjalistyczne szkolenie, a osoby już będące rodzicami zastępczymi będą mogły wziąć udział w warsztatach szkoleniowych o tematyce związanej z rodzicielstwem zastępczym.

Osoby, które chciałby stworzyć nowy dom dla potrzebujących go dzieci, mogą zgłaszać się do koordynatora projektu, Małgorzaty Szubert w siedzibie PCPR                   w Brzezinach, ul. Konstytucji 3Maja 3/5, II p., pok.208 lub pod numerem telefonu 47 874 21 68, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.