INFORMACJA O GRUPIE WSPARCIE WE WRZEŚNIU 2020 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 7 września   2020 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR  (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Prowadzący:

Paulina Gryś – psycholog

Małgorzata Glon – Witkowska – pedagog

Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia podopiecznych z rodzin zastępczych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych  (pokój do animacji w siedzibie PCPR).

Pedagog – Aneta Pawlak

No Title

Projekt „Podaruj mi skrzydła” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Kwota dofinansowania: 578 710,81 zł