ZMIANY W HARMONOGRAMIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

UWAGA!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ONLINE W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że zajęcia online zaplanowane na dzień 30 maja 2020 roku zostają przeniesione na dzień 4 czerwca 2020 roku i odbędą się w godzinach 14.00-18.00.

„Siedzę w domu – jestem twórczy”

„Siedzę w domu – jestem twórczy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” przedstawia nową formę wsparcia skierowaną do wychowanków pieczy zastępczej.

Mimo faktu, iż uczestnicy Projektu pozostają w domach, nie rezygnujemy z udzielania wsparcia i  proponujemy pracę z zestawami edukacyjnymi, wspierającymi kreatywność  i rozwój zainteresowań.                              

Proponowane zestawy edukacyjne:

  1. „Gram bez komputera”  – (gry planszowe uczące logicznego myślenia typu szachy, warcaby itp., podręcznik do nauki szachów, książka o zagadkach logicznych itp.)
  2. „Mam swój styl … pisania” – nauka kaligrafii –  (pióro, stalówki, atrament, zeszyty, podręcznik itp.)
  3. „Szkicuję, rysuję, portretuję…” (szkicowniki, kredki specjalistyczne, ołówki, gumki, książki o nauce rysowania, szablony itp.)
  4. „Wyobraźnia w 3 D” – zestaw modelarski (modele, farby, pędzelki, narzędzia, kleje, makiety itp.)
  5. „Dbam o siebie – naturalnie” – zestaw do robienia mydełek i innych kosmetyków naturalnych (bazy mydlane, olejki zapachowe, bazy kremowe itp.)
  6. „Wycinam, kleję, ozdabiam” – zestaw do decuopage (papiery, bibuły, serwetki, drewniane elementy, kleje, taśmy itp.)
  7. „Teatr od kuchni” – zestaw do tworzenia kreatywnych masek, kukiełek itp. (gipsowe maski, farby, pędzle, kleje, pióra, cekiny itp.)
  8. „Pędzlem malowane” –  zestaw malarza (farby, brystole, sztaluga, pędzle itp., książka)

Po otrzymaniu wybranego zestawu, każdy z uczestników będzie miał dwa miesiące na doskonalenie się w wybranej dziedzinie oraz udokumentowanie swojej pracy i jej wytworów
(zdjęcia, filmiki, gotowe prace).  Cała dokumentacja posłuży do stworzenia wystawy zatytułowanej „Siedzę w domu – jestem twórczy”

Harmonogram kursu języka angielskiego ONLINE

Harmonogram kursu języka angielskiego

ONLINE

Podmiot prowadzący:

„LsoE-Inst”

Firma Usługowo-Szkoleniowa

ul. 11-go Listopada 9/8

91-370 Łódź

(BIG BEN School of English)

KWIECIEŃ 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
02.04.2020 r.14.00-18.004 godz.
04.04.2020 r.10.00-14.004 godz.
16.04.2020 r.14.00-18.004 godz.
18.04.2020 r.10.00-14.004 godz.
                                                                       MAJ 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
02.05.2020 r.10.00-14.004 godz.
09.05.2020 r.10.00-14.004 godz.
16.05.2020 r.10.00-14.004 godz.
23.05.2020 r.10.00-14.004 godz.
30.05.2020 r.10.00-14.004 godz.
CZERWIEC 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
04.06.2020 r.14.00-18.004 godz.
06.06.2020 r.10.00-14.004 godz.
13.06.2020 r.10.00-14.004 godz.
18.06.2020 r.14.00-14.004 godz.
20.06.2020 r.10.00-14.004 godz.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOTERAPEUTY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOTERAPEUTY

do Punktu Wsparcia w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

W wyniku zakończenia naboru na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia wybrana została Pani Maria Supeł.

Uzasadnienie wyboru: Pani Maria Supeł spełnia wszystkie wymagania określone
w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia.

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

Nabór na stanowisko psychoterapeuty

W związku z realizacją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego projektu „Podaruj mi skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko psychoterapeuty do pracy w Punkcie Wsparcia na rzecz beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła”.

Zakres obowiązków:

– poradnictwo w Punkcie Wsparcia (13 godz. miesięcznie),

– terapia indywidualna i rodzinna.

Wymagania niezbędne:

– dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku humanistycznym,

– zaświadczenia/certyfikaty dokumentujące kwalifikacje w zakresie psychoterapii,

– doświadczenie w pracy z traumą wczesnodziecięcą i zaburzeniami przywiązania,

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwa umyślne.

Mile widziane będzie:

– doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami FAS,

– certyfikat do pracy metodą EMDR,

– podleganie superwizji.

Warunki zatrudnienia:

– umowa zlecenie (13 godz. miesięcznie),

– okres zatrudnienia: od 01 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy:

– biuro projektu – siedziba  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Oferty zawierające:

– list motywacyjny,

– cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,

– w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw publicznych,

należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, II p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, do dnia 18 marca 2020 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychoterapeuty”.

Informacje dodatkowe:

– aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

-wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,

– kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, nie będą powiadamiani,

– zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata,

– informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,

– dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu:  46 874 21 68.

Harmonogram kursu języka angielskiego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram kursu języka angielskiego

Miejsce: BIG BEN School of English
ul. Przedwiośnie 2 N
95-060 Brzeziny

LUTY 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
22.02.2020 r.10.00-14.004 godz.
29.02.2020 r.10.00-14.004 godz.
MARZEC 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
14.03.2020 r.10.00-14.004 godz.
28.03.2020 r.10.00-14.004 godz.
KWIECIEŃ 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
04.04.2020 r.10.00-14.004 godz.
18.04.2020 r.10.00-14.004 godz.
MAJ 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
09.05.2020 r.10.00-14.004 godz.
23.05.2020 r.10.00-14.004 godz.
CZERWIEC 2020 r.
DataGodzinaIlość godzin dydaktycznych
06.06.2020 r.10.00-14.004 godz.
20.06.2020 r.10.00-14.004 godz.

Informacja o grupie wsparcia – luty 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu „Podaruj mi skrzydła” informuje, że w dniu 19 lutego 2020 roku, w godz. 15.00 – 18.00, w siedzibie PCPR (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Prowadzący:

Paulina Gryś – psycholog

Małgorzata Glon – Witkowska – pedagog

Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania grupy wsparcia istnieje możliwość pozostawienia podopiecznych z rodzin zastępczych pod opieką pedagoga, w ramach zajęć animacyjnych (pokój do animacji w siedzibie PCPR).

Pedagog – Aneta Pawlak

KLUB KSIĄŻKI W RAMACH PROJEKTU „PODARUJ MI SKRZYDŁA”

Zaczął się nowy rok a wraz z nim nowe wyzwania czekają na uczestników projektu „Podaruj mi skrzydła”.  W styczniu zorganizowane zostały pierwsze spotkanie Klubu Książki dla 5 wychowanków rodzin zastępczych. Pedagog – Aneta Pawlak pełniąca rolę animatora Klubu, wybrała dla uczestników książkowe pozycje, mające pobudzić dziecięcą ciekawość, jak również zachęcić do dyskusji oraz zainspirować do  działań twórczych. „Rozmawiamy nie tylko o przeczytanych książkach, ale i tworzeniu ilustracji, projektowaniu okładek. Na użytek Klubu wybrałam różnorodne książki: tradycyjne, jak również tzw. książki z okienkami, książki z ilustracjami 3 d oraz bardzo modne ostatnio, nowatorskie książki nakłaniające czytelnika do interakcji typu „Naciśnij mnie”. Chciałabym pokazać dzieciom, że czytanie nie musi być nudne, a książka może stać się pretekstem do wielu ciekawych kreatywnych działań. Mam tez nadzieję, ze praca z dziećmi w ramach klubu stanowić będzie dla niektórych formę arteterapii, gdyż dzięki czasem trudnym historiom dotyczącym np. przemijania czy choroby, dzieciom łatwiej będzie oswoić się z różnymi problemami”.

Klub Książki realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła” trwać będzie aż do lipca. Wszyscy uczestnicy otrzymają na własność zestaw 7 książek, które będą wykorzystywane podczas kolejnych, comiesięcznym spotkań. „Mam nadzieję, że dla niektórych z nich będzie to być może początek ich własnej biblioteczki”– śmieje się pedagog Aneta Pawlak.

Harmonogram korepetycji – luty 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram korepetycji – luty 2020 roku
Miejsce realizacji – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach (sala do korepetycji)

L.PDataPrzedmiotGodz. ODGodz. DO
1.03.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
2.03.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
3.03.02j. angielski14.0015.00
4.03.02Matematyka15.0017.00
5.04.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
6.04.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
7.04.02matematyka16.0017.00
8.05.02j. angielski14.0015.00
9.05.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
10.05.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
11.06.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
12.06.02j. angielski14.0015.00
13.06.02j. angielski15.0016.00
14.06.02matematyka16.0017.00
15.06.02Matematyka17.0018.00
16.06.02Matematyka18.0019.00
17.06.02j. polski17.0018.00
18.06.02j. polski18.0019.00
1.10.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
2.10.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
3.10.02j. angielski14.0015.00
4.11.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
5.11.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
6.11.02matematyka16.0017.00
7.12.02j. angielski14.0015.00
8.12.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
9.12.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
10.13.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
11.13.02j. angielski14.0015.00
12.13.02j. angielski15.0016.00
13.13.02matematyka16.0017.00
14.13.02Matematyka15.0016.00
15.13.02Matematyka16.0017.00
16.13.02j. polski17.0018.00
17.13.02j. polski18.0019.00
18.13.02matematyka17.0018.00
19.13.02Matematyka18.0019.00
1.17.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
2.17.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
3.17.02j. angielski14.0015.00
4.18.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
5.18.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
6.18.02matematyka16.0017.00
7.19.02j. angielski14.0015.00
8.19.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
9.19.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
10.20.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
11.20.02j. angielski14.0015.00
12.20.02j. angielski15.0016.00
13.20.02matematyka16.0017.00
14.20.02Matematyka15.0016.00
15.20.02Matematyka16.0017.00
16.20.02j. polski17.0018.00
17.20.02j. polski18.0019.00
18.20.02matematyka17.0018.00
19.20.02Matematyka18.0019.00
1.24.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
2.24.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
3.24.02j. angielski14.0015.00
4.25.02Edukacja wczesnoszkolna13.3015.30
5.25.02Edukacja wczesnoszkolna15.3017.30
6.25.02matematyka16.0017.00
7.26.02j. angielski14.0015.00
8.26.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
9.26.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
10.27.02Edukacja wczesnoszkolna14.3016.30
11.27.02j. angielski14.0015.00
12.27.02j. angielski15.0016.00
13.27.02matematyka16.0017.00
14.27.02Matematyka15.0016.00
15.27.02Matematyka16.0017.00
16.27.02j. polski17.0018.00
17.27.02j. polski18.0019.00
18.27.02matematyka17.0018.00
19.27.02Matematyka18.0019.00

Harmonogram Punktu Poradnictwa Specjalistycznego – luty 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU
„Podaruj mi skrzydła”
Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

LUTY 2020
PSYCHOTERAPEUTA07.0216.00 – 20.00
12.0217.00 – 19.00
21.0216.00 – 20.00
28.0216.00 – 19.00
PSYCHOLOG14.0214.30 – 16.30
17.0211.00– 13.00
07.0214.00 – 16.00
10.0213.30 – 16.30
21.0214.30 – 15.30
PEDAGOG05.0215.00 – 16.00
11.0214.30 – 16.30
14.0214.30 – 16.30
RADCA PRAWNY03.02Od godz. 10.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
10.02Od godz. 10.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
17.02Od godz. 10.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
24.02Od godz. 10.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
LOGOPEDA11.0215.00 – 17.00
17.0215.00 – 17.00
24.0215.00 – 17.00
28.0215.00 – 17.00