Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia Kwiecień 2021r.
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta oraz siedzibie PCPR)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.01.04.202109:00 – 10:00PSYCHOLOG
2.01.04.202110:30 – 11:30PSYCHOLOG
3.01.04.202112:00 – 13:30PSYCHOLOG
4.01.04.202113:45 – 14:45PSYCHOLOG
5.02.04.202109:00 – 10:30PSYCHOLOG
6.02.04.202110:45 – 11:45PSYCHOLOG
7.02.04.202112:00 – 13:30PSYCHOLOG
(siedziba PCPR pokój 206)
8.07.04.202109:00 – 10:30PSYCHOLOG
9.07.04.202110:45 – 12:15PSYCHOLOG
10.07.04.202112:30 – 14:00PSYCHOLOG
11.08.04.202109:30 – 11:00PSYCHOLOG
12.08.04.202111:30 – 13:00PSYCHOLOG
13.08.04.202113:30 – 15:00PSYCHOLOG
14.09.04.202109:00 – 10:30PSYCHOLOG
15.09.04.202110:45 – 12:15PSYCHOLOG
16.09.04.202112:30 – 13:30PSYCHOLOG
17.09.04.202114:00 – 15:00PSYCHOLOG
18.12.04.202110:00 – 11:30PSYCHOLOG

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia Marzec 2021r.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.23.03.202113:30 – 15:30PEDAGOG
2.23.03.202115:45 – 17:45PEDAGOG
3.24.03.202113:00 – 14:30PEDAGOG
4.24.03.202114:30 – 15:30PEDAGOG
5.24.03.202116:00 – 18:00PEDAGOG
6.25.03.202113:30 – 15:30PEDAGOG
7.25.03.202116:00 – 18:00PEDAGOG
8.29.03.202114:00 – 16:00PEDAGOG
9.29.03.202116:10 – 17:40PEDAGOG
11.30.03.202113:30 – 15:30PEDAGOG

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia Marzec 2021r.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta oraz siedzibie PCPR)

l.p.DATAGODZINASPECJALISTA
110.038:30 – 10:00PSYCHOLOG
210.0310:30 – 11:30PSYCHOLOG
310.0312:00- 13:00PSYCHOLOG
412.038:30 – 10:00PSYCHOLOG
512.0310:30 – 12:00PSYCHOLOG
612.0312:15 – 13:15PSYCHOLOG
717.0308:30 – 10:30PSYCHOLOG
817.0310:45 – 11:45PSYCHOLOG
918.0308:30 – 10:30PSYCHOLOG
1018.0310:45 – 12:15PSYCHOLOG
1118.0312:30 – 14:00PSYCHOLOG
1222.0309:30 – 10:30PSYCHOLOG
1322.0311:00 – 12:30PSYCHOLOG (sala 206)
1424.0308:45 – 9:45PSYCHOLOG
1524.0310:15 – 11:45PSYCHOLOG
1624.0312:00 – 13:30PSYCHOLOG
1729.0310:00 – 11:00PSYCHOLOG
1829.0311:30 – 13:00PSYCHOLOG
1931.0309:00 – 11:00 PSYCHOLOG

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA

Harmonogram wsparcia Marzec 2021r.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta i siedzibie PCPR)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.04.03.202112:00 – 14:00PRAWNIK
2.08.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
(PCPR, sala 206)
3.09.03.202110:00 – 12:00PRAWNIK
4.10.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
5.15.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
6.24.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
7.29.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BCUŚ/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BCUŚ/2021
NA ZAKUP SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO


I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
NIP: 8331340225
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych
CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia.
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi narzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum
Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD. 0902.01 – 10 – A015/19.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego
    i pielęgnacyjnego dla Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, będący zestawieniem składników przedmiotu dostawy.