Poradnictwo pedagogiczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Okres zdalnego nauczania to dla wielu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej trudny czas, wymagający  samodyscypliny, systematyczności i zaangażowania. Tymczasem naszym podopiecznym często brakuje nie tylko odpowiedniej motywacji, ale i umiejętności skutecznego uczenia się.  Odpowiedzią  na te problemy jest poradnictwo pedagogiczne świadczone w naszym Centrum, którego  celem jest wsparcie  wychowanków pieczy w procesie edukacji.

Pedagog nie tylko służy pomocą w odrabianiu prac domowych, ale dodatkowo zaznajamia podopiecznych z najbardziej skutecznymi technikami uczenia się, metodami rozwijającym pamięć  oraz sposobami  na utrwalanie wiadomości.

Wychowankowie korzystający z poradnictwa pedagogicznego mogą, zależnie od potrzeb, otrzymać pomoc w „nadrobieniu” konkretnych partii materiału dydaktycznego lub też skorzystać z ogólnorozwojowego wsparcia w postaci gier pamięciowych, skojarzeniowych, logicznych, rozwijających słownictwo i umiejętności wypowiadania się.