Harmonogram wsparcia Lipiec 2021r

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.IMIĘ I NAZWISKO, ADRESDATAGODZINASPECJALISTA
1.Jarosław Cywiński, 95-047 Jeżów, ul. Wojska Polskiego 721.07.202113:00 – 15:00PEDAGOG
2.Zenona Dziedzic, Rewica Królewska 7, 95-047 Jeżów21.07.202115:00 – 17:00PEDAGOG
3.Elżbieta Kołodziejczyk, Jasień 30, 95-063 Rogów22.07.202113:00 – 15:00PEDAGOG
4.Renata Siwerska, ul. Staszica 8B m. 6, 95-060 Brzeziny22.07.202115:15 – 17:15PEDAGOG
5.Jarosław Cywiński, 95-047 Jeżów, ul. Wojska Polskiego 728.07.202113:00 – 15:00PEDAGOG
6.Jarosław Zamrzycki, Popień 6 m.13, 95-060 Brzeziny28.07.202115:15 – 17:15PEDAGOG
7.Elżbieta Kołodziejczyk, Jasień 30, 95-063 Rogów29.07.202113:00 – 14:30PEDAGOG
8.Renata Siwerska, ul. Staszica 8B m. 6, 95-060 Brzeziny29.07.202116:15 – 18:15PEDAGOG

Telefon do podmiotu realizującego wsparcie: 44 714 67 90, kom. 693 166 450

Zmiana formy funkcjonowania Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zgodnie z informacją przekazaną przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – zmianie uległa forma funkcjonowania Regionalnego Interwenycjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

W okresie wakacyjnym, codziennie w godzinach 18:00 – 21:00 za pomocą mediów społecznościowych (Snapchat i Messenger) dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów: pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Harmonogram wsparcia Maj 2021r.

Harmonogram wsparcia Maj 2021r.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.21.05.202113:30 – 14:30PEDAGOG
2.21.05.202114:30 – 15:30PEDAGOG
3.21.05.202116:00 – 18:00PEDAGOG
4.24.05.202113:45 – 15:45PEDAGOG
5.24.05.202116:00 – 18:00PEDAGOG
6.26.05.202113:30 – 15:30PEDAGOG
7.26.05.202116:00 – 18:00PEDAGOG
8.27.05.202113:30 – 14:30PEDAGOG
9.27.05.202114:30 – 15:30PEDAGOG
10.27.05.202116:00 – 18:00PEDAGOG

Nabór na wolne stanowisko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach
DYREKTOR POWIATOWEGO Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko pracownika samorządowego- pracownika obsługi pracownika
wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w
Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych w Brzezinach
wymiar zatrudnienia- ½ etatu

Załączniki