Harmonogram wsparcia Wrzesień 2021r.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.07.09.202109:00 – 11:00RADCA PRAWNY
2.08.09.202109:00 – 11:00RADCA PRAWNY
3.15.09.202109:00 – 11:00RADCA PRAWNY
4.21.09.202109:00 – 11:00RADCA PRAWNY / sala 206/