PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta oraz siedzibie PCPR)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.06.09.202108:45 – 09:45PSYCHOLOG
2.06.09.202110:00 – 11:00PSYCHOLOG
3.06.09.202111:15 – 12:15PSYCHOLOG
4.06.09.202112:35 – 13:35PSYCHOLOG
5.06.09.202113:45 – 14:45PSYCHOLOG
6.06.09.202115:00 – 16:30PSYCHOLOG
7.06.09.202116:45 – 17:45PSYCHOLOG
8.22.09.202108:30 – 10:00PSYCHOLOG
9.22.09.202110:15 – 11:15PSYCHOLOG
10.22.09.202111:30 – 13:00PSYCHOLOG
11.22.09.202113:15 – 14:45PSYCHOLOG
12.22.09.202115:00 – 16:00PSYCHOLOG
13.22.09.202116:30 – 17:30PSYCHOLOG
14.30.09.202108:45 – 09:45PSYCHOLOG
15.30.09.202110:00 – 11:00PSYCHOLOG
16.30.09.202111:15 – 12:15PSYCHOLOG
17.30.09.202112:30 – 13:30PSYCHOLOG
18.30.09.202113:45 – 15:15PSYCHOLOG
19.30.09.202115:15 – 16-45PSYCHOLOG