PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.07.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
2.07.09.202116:00 – 18:00PEDAGOG
3.09.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
4.09.09.202116:00 – 18:00PEDAGOG
5.14.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
6.14.09.202116:00 – 18:00PEDAGOG
7.21.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
8.21.09.202116:00 – 18:00PEDAGOG
9.28.09.202113:30 – 15:30PEDAGOG
10.28.09.202115:30 – 17:30PEDAGOG