PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.IMIĘ I NAZWISKO, ADRESDATAGODZINASPECJALISTA
1.Jarosław Cywiński, 95-047 Jeżów, ul. Wojska Polskiego 721.07.202113:00 – 15:00PEDAGOG
2.Zenona Dziedzic, Rewica Królewska 7, 95-047 Jeżów21.07.202115:00 – 17:00PEDAGOG
3.Elżbieta Kołodziejczyk, Jasień 30, 95-063 Rogów22.07.202113:00 – 15:00PEDAGOG
4.Renata Siwerska, ul. Staszica 8B m. 6, 95-060 Brzeziny22.07.202115:15 – 17:15PEDAGOG
5.Jarosław Cywiński, 95-047 Jeżów, ul. Wojska Polskiego 728.07.202113:00 – 15:00PEDAGOG
6.Jarosław Zamrzycki, Popień 6 m.13, 95-060 Brzeziny28.07.202115:15 – 17:15PEDAGOG
7.Elżbieta Kołodziejczyk, Jasień 30, 95-063 Rogów29.07.202113:00 – 14:30PEDAGOG
8.Renata Siwerska, ul. Staszica 8B m. 6, 95-060 Brzeziny29.07.202116:15 – 18:15PEDAGOG

Telefon do podmiotu realizującego wsparcie: 44 714 67 90, kom. 693 166 450