Harmonogram wsparcia Maj 2021r.

Harmonogram wsparcia Maj 2021r.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.21.05.202113:30 – 14:30PEDAGOG
2.21.05.202114:30 – 15:30PEDAGOG
3.21.05.202116:00 – 18:00PEDAGOG
4.24.05.202113:45 – 15:45PEDAGOG
5.24.05.202116:00 – 18:00PEDAGOG
6.26.05.202113:30 – 15:30PEDAGOG
7.26.05.202116:00 – 18:00PEDAGOG
8.27.05.202113:30 – 14:30PEDAGOG
9.27.05.202114:30 – 15:30PEDAGOG
10.27.05.202116:00 – 18:00PEDAGOG