Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach
DYREKTOR POWIATOWEGO Centrum Pomocy Rodzinie
w Brzezinach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko pracownika samorządowego- pracownika obsługi pracownika
wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego w
Brzezińskim Centrum Usług Środowiskowych w Brzezinach
wymiar zatrudnienia- ½ etatu

Załączniki