Harmonogram wsparcia MAJ 2021r.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta oraz siedzibie PCPR)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.10.05.202108:30 – 09:30PSYCHOLOG
2.10.05.202109:45 – 10:45PSYCHOLOG
3.10.05.202111:00 – 12:30PSYCHOLOG
4.10.05.202113:00 – 14:00PSYCHOLOG
5.13.05.202108:30 – 09:30PSYCHOLOG
6.13.05.202109:40 – 10:40PSYCHOLOG
7.13.05.202110:50 – 11:50PSYCHOLOG
8.13.05.202112:00 – 13:30PSYCHOLOG
9.13.05.202113:40 – 14:40PSYCHOLOG
10.13.05.202114:50 – 15:50PSYCHOLOG
(sala 206)
11.17.05.202108:30 – 09:30PSYCHOLOG
12.17.05.202109:45 – 10:45PSYCHOLOG
13.17.05.202111:00 – 12:30PSYCHOLOG
14.17.05.202112:45 – 13:45PSYCHOLOG
15.20.05.202108:30 – 09:30PSYCHOLOG
16.20.05.202108:45 – 11:15PSYCHOLOG
17.20.05.202111:15 – 12:15PSYCHOLOG
18.20.05.202112:30 – 13:30PSYCHOLOG
19.20.05.202113:40 – 14:40PSYCHOLOG
20.20.05.202114:50 – 15:50PSYCHOLOG

c