Harmonogram wsparcia Kwiecień 2021r.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.19.04.202116:00 – 18:00PRAWNIK
2.20.04.202109:00 – 11:00PRAWNIK
3.21.04.202116:00 – 18:00PRAWNIK
4.22.04.202109:00 – 11:00PRAWNIK
5.29.04.202112:00 – 14:00PRAWNIK