Harmonogram wsparcia Marzec 2021r.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta i siedzibie PCPR)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.04.03.202112:00 – 14:00PRAWNIK
2.08.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
(PCPR, sala 206)
3.09.03.202110:00 – 12:00PRAWNIK
4.10.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
5.15.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
6.24.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
7.29.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK