Harmonogram wsparcia Styczeń 2021r.
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.18.0116:00 – 18:00PRAWNIK
2.20.0116:00 – 18:00PRAWNIK
3.25.0116:00 – 18:00PRAWNIK
4.27.0116:00 – 18:00PRAWNIK
5.29.0116:00 – 18:00PRAWNIK