Harmonogram wsparcia Styczeń 2021r.
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta)
L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.20.0113:00-14:00PEDAGOG
2.20.0114:30 – 16:30PEDAGOG
3.22.0113:00 – 14:00PEDAGOG
4.22.0114:00 – 15:00PEDAGOG
5.25.0114:00 – 16:00PEDAGOG
6.28.0112:00 – 14:00PEDAGOG
7.29.0115:30 – 17:30PEDAGOG