ZMIANY W HARMONOGRAMIE KOREPETYCJI

UWAGA !!!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE KOREPETYCJI

Informujemy, iż korepetycje realizowane w ramach projektu PRZYJAZNY ŚWIAT z: języka niemieckiego, które miały się odbyć w dniu 04.03.2021 r. zostały przełożone na dzień 24.03.2021 r. – godz: 16:00 – 17:00.

Korepetycje z języka angielskiego, które miały się odbyć w dniu 04.03.2021 r. zostały przełożone na dzień 11.03.2021 r. – godz: 16:30 – 17:30

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA

Harmonogram wsparcia Marzec 2021r.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ORAZ OTOCZENIA (świadczone w miejscu zamieszkania Beneficjenta i siedzibie PCPR)

L.P.DATAGODZINASPECJALISTA
1.04.03.202112:00 – 14:00PRAWNIK
2.08.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
(PCPR, sala 206)
3.09.03.202110:00 – 12:00PRAWNIK
4.10.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
5.15.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
6.24.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK
7.29.03.202116:00 – 18:00PRAWNIK

HARMONOGRAM PUNKTU INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA

HARMONOGRAM PUNKTU INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA   W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”
MIESIĄC: MARZEC 2021 r.
MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
DATAGODZINA
PSYCHOTERAPEUTA05.03.202114:00 – 17:00
05.03.202114:00 – 17:00
RADCA PRAWNY01.03.202109:00 – 12:00
19.03.202109:00 – 12:00
PSYCHOLOG08.03.202116:00 – 19:00
15.03.202116:00 – 19:00

HARMONOGRAM KOREPETYCJI

HARMONOGRAM KOREPETYCJI W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MIESIĄC: MARZEC 2021 r.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

PRZEDMIOTDATAGODZINA
JĘZYK NIEMIECKI04.03.202116:30 – 17:30
11.03.202117:00 – 19:00
18.03.202116:00 – 19:00
JĘZYK ANGIELSKI02.03.202116:30 – 18:30
03.03.202116:30 – 18:30
04.03.202117:30 – 18:30
09.03.202116:30 – 18:30
10.03.202116:30 – 18:30
JĘZYK POLSKI10.03.202116:00 – 18:00
17.03.202116:00 – 18:00
BIOLOGIA05.03.202116:00 – 18:00
12.03.202116:00 – 18:00
MATEMATYKA04.03.202116:30 – 18:00
11.03.202116:30 – 18:00
25.03.202116:30 – 18:30

HARMONOGRAM GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH

HARMONOGRAM GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH                            W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MIESIĄC: MARZEC 2021 r.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

GRUPADATAGODZINY SALA
Gr. A03.03.202116:00 – 19:00sala konferencyjna
24.03.202116:00 – 19:00sala konferencyjna
Gr.B04.03.202116:00 – 19:00sala konferencyjna
25.03.202116:00 – 19:00sala konferencyjna

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BCUŚ/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/BCUŚ/2021
NA ZAKUP SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO


I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
NIP: 8331340225
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień (CPV):
CPV 33196200 – 2 sprzęt dla niepełnosprawnych
CPV 33193000 – 9 pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia.
Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi narzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum
Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD. 0902.01 – 10 – A015/19.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego
    i pielęgnacyjnego dla Brzezińskiego Centrum Usług Środowiskowych.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, będący zestawieniem składników przedmiotu dostawy.

Poradnictwo pedagogiczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

Okres zdalnego nauczania to dla wielu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej trudny czas, wymagający  samodyscypliny, systematyczności i zaangażowania. Tymczasem naszym podopiecznym często brakuje nie tylko odpowiedniej motywacji, ale i umiejętności skutecznego uczenia się.  Odpowiedzią  na te problemy jest poradnictwo pedagogiczne świadczone w naszym Centrum, którego  celem jest wsparcie  wychowanków pieczy w procesie edukacji.

Pedagog nie tylko służy pomocą w odrabianiu prac domowych, ale dodatkowo zaznajamia podopiecznych z najbardziej skutecznymi technikami uczenia się, metodami rozwijającym pamięć  oraz sposobami  na utrwalanie wiadomości.

Wychowankowie korzystający z poradnictwa pedagogicznego mogą, zależnie od potrzeb, otrzymać pomoc w „nadrobieniu” konkretnych partii materiału dydaktycznego lub też skorzystać z ogólnorozwojowego wsparcia w postaci gier pamięciowych, skojarzeniowych, logicznych, rozwijających słownictwo i umiejętności wypowiadania się.