HARMONOGRAM KLUBU KSIĄŻKI

GRUDZIEŃ  2020

Miejsce wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny,   ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, sala konferencyjna

DATA  GODZINYPROWADZĄCY
12 grudnia 2020 roku10.00 – 13.00Aneta Pawlak – pedagog  
19 grudnia 202010.00 – 13.00Aneta Pawlak – pedagog  

Ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego spotkanie Klubu Książki  odbędzie się na Sali Konferencyjnej w siedzibie PCPR. Pomieszczenie będzie regularnie wietrzone podczas spotkania.. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.