HARMONOGRAM GRUPY WSPARCIA

GRUDZIEŃ  2020

Miejsce wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny,  ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, sala konferencyjna

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

DATA  GODZINYPROWADZĄCY
7 GRUDNIA 2020R.15.00 – 18.00Paulina Gryś – psycholog Małgorzata Glon – Witkowska – pedagog  

Ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego spotkanie grupy wsparcia  odbędzie się na Sali Konferencyjnej w siedzibie PCPR. Pomieszczenie będzie regularnie wietrzone podczas spotkania. Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.