Zmiana w harmonogramie spotkań pedagoga w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego.

Aktualny harmonogram:

 09.11.2020 – 16.30.-17.30

20.11.2020 – 15.00-16.00

20.11.2020 -16.00-17.00

24.11.2020 – 14.00-16.00