HARMONOGRAM KOREPETYCJI

HARMONOGRAM KOREPETYCJI W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MIESIĄC: GRUDZIEŃ 2020 r.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

DATAGODZINA
JĘZYK NIEMIECKI03.12.202016:00 – 19:00
10.12.202016:00 – 19:00
JĘZYK ANGIELSKI01.12.202016:30 – 18.30
02.12.202016:30 – 18.30
08.12.202016:30 – 18.30
09.12.202016:30 – 18.30
15.12.202016:30 – 18.30
JĘZYK POLSKI02.12.202016:00 – 18:00
09.12.202016:00 – 18:00
16.12.202017:00 – 19:00
BIOLOGIA04.12.202016:00 – 18:00
11.12.202016:00 – 19:00
MATEMATYKA01.12.202016:30 – 17:30
10.12.202015:30 – 16:30
15.12.202017:00 – 18:00

HARMONOGRAM GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH

HARMONOGRAM GRUPOWYCH WARSZTATÓW KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH                            W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

MIESIĄC: GRUDZIEŃ 2020 r.

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

GRUPADATAGODZINYSALA
Grupa A09.12.202016:00 – 19:00sala konferencyjna
16.12.202016:00 – 19:00sala konferencyjna
Grupa B07.12.202016:00 – 19:00sala konferencyjna
14.12.202016:00 – 19:00sala konferencyjna

Unieważnienie postępowania

Dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego – Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej Oś Priorytetowa 09 – IX Włączenie społeczne, Działanie 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX 2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt pod nazwą „Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych”, nr projektu RPLD.0902.01 – 10 – A015/19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2020 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego nr 03/BCUŚ/2020. Postępowanie unieważnia się ponieważ w terminie do dnia 24 listopada 2020 r. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04 /BCUŚ/2020

NA DOWÓZ SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO I PIELĘGNACYJNEGO

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5,  95 – 060 Brzeziny,

NIP:                         833-13-40-225

REGON:                  750735330

TEL.                         46 874 21 61

e-mail                        pcpr.brzeziny@poczta.fm

Załączniki

Dyżur psychologa

UWAGA!!!

Informujemy, iż dyżur psychologa w ramach działalności Punktu Indywidualnego Poradnictwa w projekcie „PRZYJAZNY ŚWIAT”  w dniu 27 listopada 2020 r., został odwołany i odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. w godzinach 14:00 – 17:00.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w związku z epidemią COVID – 19  istnieje możliwość telefonicznego korzystania z wsparcia specjalistów w Punkcie Indywidualnego Poradnictwa. O potrzebie skorzystania  z tej formy prosimy informować pracownika socjalnego.

ZMIANY W HARMONOGRAMIE

UWAGA!!!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE Grupowych Warsztatów Kompetencji Życiowych – gr. A realizowanych w projekcie „Przyjazny świat”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, iż Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych dla gr. A w dniu 24 listopada 2020 roku zostały odwołane.

 Zajęcia zostaną przeprowadzone w styczniu 2021 roku.