Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia dowozu na warsztaty teatralne dla 6 uczestników projektu  „Podaruj mi skrzydła” w okresie od października 2020 r. do grudnia 2020 r. złożona została 1  oferta.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.000 zł netto, w dniu 13 października 2020 r. wybrano do realizacji zadania ofertę firmy TWOMAR Marek Tworek, 95-060 Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 31, jako ofertę spełniającą warunki zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zadania.