UWAGA !!!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH KURSU „KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE I INTERPERSONALNE NA RYNKU PRACY W DOBIE INTERNETU” w projekcie „PRZYJAZNY ŚWIAT”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu pn: „Przyjazny świat” informuje uczestników w/w kursu, iż zajęcia, które miały się odbyć w dniu 8 lipca 2020 r., zostały odwołane i odbędą się w dniu 7 lipca 2020r. Godziny zajęć pozostają bez zmian.

HARMONOGRAM KURSU „Kluczowe umiejętności społeczne i interpersonalne na rynku pracy w dobie Internetu”                            W PROJEKCIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”

KURS PROWADZONY ONLINE  

DATAGODZINALICZBA GODZIN
29.06.202015:30 – 18:303
02.07.202015:30 – 18:303
06.07.202015:30 – 18:303
08.07.202015:30 – 18:303
13.07.202015:30 – 18:303
15.07.202015:30 – 18:303
20.07.202015:30 – 18:303
22.07.202015:30 – 18:303
27.07.202015:30 – 18:303
29.07.202015:30 – 18:303
03.08.202015:30 – 18:303
05.08.202015:30 – 17:302
ŁĄCZNIE35

Harmonogram może ulec zmianie na każdym etapie realizacji kursu. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.