HARMONOGRAM WARSZTATÓW „SZKOŁA RODZICA”

Miejsce: Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny

Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Oświatowe „EDUKATOR”

Poniedziałek, 29 czerwca 2020 r., godz. 16.00-20.00

Wtorek, 30 czerwca 2020 r. godz. 16.00-20.00