Punkt Poradnictwa Specjalistycznego – styczeń 2020 r.

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „Podaruj mi skrzydła”

Miejsce świadczenia wsparcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach; 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

STYCZEŃ 2020
PSYCHOTERAPEUTA
Agnieszka Steglińska
03.0116.00 – 20.00
15.0117.00 – 19.00
17.0116.00 – 19.00
24.0116.00 – 20.00
PSYCHOLOG
Paulina Gryś
02.0115.30 – 17.30
03.0113.30 – 14.30
08.0111.00 – 13.00 i 14.30 – 16.30
13.0114.00 – 16.00
17.0110.00 – 11.00
PEDAGOG
Aneta Pawlak
02.0115.30 – 17.30
13.0114.00 – 16.00
14.0112.00 – 13.00
RADCA PRAWNY
Ilona Śniegucka – Wolniak
07.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
14.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
21.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
28.01Od godz. 16.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
LOGOPEDA
Magdalena Koza
02.0115.00 – 17.00
07.0115.00 – 17.00
09.0115.00 – 17.00
10.0115.00 – 17.00

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 15.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Usługa przeprowadzenia w okresie od stycznia 2020 r. do stycznia 2021 r. korepetycji indywidualnych z języka angielskiego dla 9 uczestników projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że w wyniku czynności przeprowadzonych w dniu 24 grudnia 2019 r., nie dokonano wyboru Wykonawcy, z powodu braku ofert na zapytanie ofertowe.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia korepetycji indywidualnych z języka angielskiego dla 9 uczestników projektu „Przyjazny świat”.

Kod CPV: 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Cel zamówienia
Wyrównanie braków edukacyjnych, poprawa wyników w nauce, lepsze przygotowanie do egzaminów.

Termin realizacji zamówienia
styczeń 2020 r. – styczeń 2021 r. (z wyłączeniem sierpnia i września 2020 r.)
Szczegółowy harmonogram korepetycji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia
biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Pełna treść oraz załączniki do zapytania dostępne pod adresem: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytanie-ofertowe-z-dnia-24.12.2019r./

Załączniki

Zmiany w harmonogramie korepetycji – grudzień 2019 r.

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach – realizator projektu pn. „Przyjazny świat” informuje, iż korepetycje z języka polskiego i języka niemieckiego w grudniu 2019 r. nie odbędą się.

W dniu 13.12.2019 r., korepetycje z biologii oraz matematyki zostają odwołane. Jednocześnie informujemy, że w harmonogramie korepetycji na miesiąc grudzień 2019 r., wystąpił błąd pisarski. Korepetycje z biologii odbyły się w dniu 06.12.2019 r., w godzinach 14:00 – 18:00, a nie jak wpisano w dniu 14.12.2019 r., godz: 14:00 – 18:00.

Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – zmiana terminu zajęć

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – realizator projektu pn.: „Przyjazny świat” informuje, iż Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych dla gr. A zostały przełożone z dnia 12.12.2019 r. – godz: 17:00 – 20:00 i odbędą się w dniu 18.12.2019 r. w godzinach 15:00 – 18:00.

Warsztaty odbywają się w siedzibie PCPR w Brzezinach – II piętro – sala konferencyjna.

Dzień Pracownika Socjalnego 2019

W dniu 22 listopada 2019 roku pod patronatem Starosty Brzezińskiego odbyły się powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Gospodarzem obchodów było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, a cała uroczystość odbyła się w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na spotkanie przybyli kierownicy ośrodków pomocy społecznej i dyrektorzy domów pomocy społecznej z terenu powiatu wraz z pracownikami oraz zaproszeni goście. Starosta Brzeziński Pani Renata Kobiera na wstępnie odczytała życzenia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg skierowane do wszystkich pracowników służb społecznych, a następnie osobiście podziękowała pracownikom jednostek samorządowych za codzienny wysiłek i trud wkładany w pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Uroczystościom towarzyszył koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach.

Zapytanie ofertowe nr 15.2019

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z realizacją projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia korepetycji indywidualnych z języka angielskiego dla 9 uczestników projektu „Przyjazny świat”.

Kod CPV: 80000000 – 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Cel zamówienia:
Wyrównanie braków edukacyjnych, poprawa wyników w nauce, lepsze przygotowanie do egzaminów.

Termin realizacji zamówienia:
styczeń 2020 r. – styczeń 2021 r. (z wyłączeniem sierpnia i września 2020 r.)
Szczegółowy harmonogram korepetycji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia:
biuro projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny.

Kryteria oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne w oparciu o poniższe kryteria:

cena brutto (kwota wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy *) w przypadku osób fizycznych) za 1 godzinę udzielonych korepetycji) – 100% (100 pkt)
Cena = ( Cena minimalna / Cena oferty badanej ) x 100 pkt.

Dokumenty do wypełnienia celem złożenia oferty dostępne są pod adresem: http://dokumenty.pcpr-brzeziny.pl/zapytania-ofertowe-z-dnia-03.12.2019r./

Załączniki