post
Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW

LISTOPAD 2019 r.Data dyżuruGodziny dyżuruSALA
PSYCHOLOG15.11.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
22.11.2019 r.15:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY21.11.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA08.11.2019 r.11:00 – 17:00206 p. II

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z Poradnictwa Indywidualnego, w godzinach dyżuru. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty.
Tel. (46) 874 21 68.