post
Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”

Zmiana harmonogramu pracy logopedy:

Wrzesień 2019 r.
Logopeda09.0914.00 – 16.00
11.0915.00 – 17.00
16.0915.00 – 17.00
24.0915.00 – 17.00