post
Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU „Podaruj nam skrzydła”
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

WRZESIEŃ 2019

PSYCHOTERAPEUTA
13.09 17.00 – 20.00
20.0916.00 – 20.00
25.09 17.00 – 19.00
27.09 16.00 – 20.00
PSYCHOLOG09.09 11.00 – 13.00
15.00 – 17.00
13.09 13.00 – 17.00
16.09 13.00 – 15.00
PEDAGOG09.09 14.00 – 16.00
16.09 13.00 – 15.00
17.09 14.00 – 15.00
RADCA PRAWNY10.09 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
17.09 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
24.09 Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
LOGOPEDA09.09 14.00 – 16.00
11.09 15.00 – 17.00
16.09 15.00 – 17.00
18.09 15.00 – 17.00