post
Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż zajęcia w ramach kursu języka angielskiego w dniu 1 lipca 2019 r., zostają przełożone na dzień 3 lipca 2019 r.
Godziny kursu pozostają bez zmian.