post
Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”
Zmiana harmonogramu pracy logopedy.

CZERWIEC 2019 r.
Logopeda07.0615.00 – 19.00
18.0615.00 – 17.00
19.0614.00 – 16.00