post
Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy harmonogram wsparcia – projekt „Przyjazny świat”
Wsparcie dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Lp. Nazwa wsparcia Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji
1. Praca socjalna Wszyscy uczestnicy Zadaniowy czas pracy od poniedziałku do piątku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny oraz w miejscu zamieszkania uczestników – praca w środowisku
2. Wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz świadczeń na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 9 osób Kwiecień 2019 r. – styczeń 2021 r. Według zasad przyjętych w PCPR
3. Poradnictwo indywidualne – wsparcie psychologa Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
4. Poradnictwo indywidualne – wsparcie radcy prawnego Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
5. Poradnictwo indywidualne – wsparcie psychoterapeuty Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
6. Korepetycje – język polski 2 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
7. Korepetycje – matematyka 4 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
8. Korepetycje – biologia 2 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
9. Korepetycje – język niemiecki 4 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
10. Korepetycje – język angielski 5 osób Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
11. Kurs języka angielskiego 10 osób 30.04.2019 r. – 16:00 – 18:00 06, 08, 13, 15, 17, 20, 22, 24, maja 2019 r. – godz: 16:00 – 18:00 28.05.2019 r. – 14:15 – 16:15 29.05.2019 r. – 10:00 – 12:00 31.05.2019 r. – 12:15 – 14:15 04.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 05.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 07.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 11.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 12.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 14.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 18.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 19.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 25.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 26.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 28.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 01.07.2019 r. – 10:00 – 12:00 02.07.2019 r. – 14:15 – 16:15 30.08.2019 r. – 14:15 – 16:15 02.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 04.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 06.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 09.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 11.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 13.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 16.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 18.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 20.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 23.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 25.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 26.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 27.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 30.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny. Budynek D – parter sala nr 6.
12. Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – gr. A 10 osób 13.05.2019 r. – 10:00 – 13:00 27.05.2019 r. – 13:00 – 16:00 17.06.2019 r. – 13:00 – 16:00 24.06.2019 r. – 10:00 – 13:00 Terminy i godziny wsparcia ustalane są przed rozpoczęciem następnego miesiąca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
13. Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – gr. B 10 osób 13.05.2019 r. – 16:00 – 19:00 27.05.2019 r. – 16:00 – 19:00 17.06.2019 r. – 16:00 – 19:00 24.06.2019 r. – 13:00 – 16:00 Terminy i godziny wsparcia ustalane są przed rozpoczęciem następnego miesiąca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
14. Wyjazdowe Warsztaty Kompetencji Społecznych Wszyscy uczestnicy Wrzesień 2019 r. – dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
15. Kurs obsługi komputera 10 osób Marzec 2020 r. – sierpień 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
16. Kurs Prawa jazdy kat. B 7 osób Październik – grudzień 2019 r. – harmonogram zostanie ustalony po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
17. Kurs sekretarka/asystentka dyrektora 3 osoby Marzec – czerwiec 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
18. Kurs specjalista ds. transportu i spedycji 4 osoby Marzec – czerwiec 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
19. Kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci 2 osoby Czerwiec – sierpień 2019 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
20. Kurs prawa jazdy Kat. C 1 osoba Maj – lipiec 2019 r. 20.05.2019 r. – 16:00 – 21:00 21.05.2019 r. – 16:00 – 22:00 22.05 2019 r. – 16:00 – 22:00 Kurs teoretyczny 20 h. Kurs praktyczny – 30 h ul. Bratysławska 8a, 94 – 035 Łódź
21. Stypendia dla uczestników kursu: Kurs obsługi komputera Kurs Prawa jazdy kat. B Kurs sekretarka/asystentka dyrektora Kurs specjalista ds. transportu i spedycji Kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci
10 osób 7 osób 3 osoby 4 osoby 5 osób

Sierpień 2020 r. Grudzień 2019 r. Czerwiec 2020 r. Czerwiec 2020 r. Sierpień 2019 r.
Według zasad przyjętych w PCPR

Niniejszy harmonogram będzie modyfikowany i aktualizowany po wyborze ofert na realizację poszczególnych zadań.