post
Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZMIANA W HARMONOGRAMIE PRACY LOGOPEDY W PUNKCIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

MAJ 2019 ROK

SPECJALISTA
DATA ZMIENIANANOWA AKTUALNA DATA
LOGOPEDA
31.05 GODZ. 15.00 – 17.0031.05 GODZ. 15.00 – 16.00 28.05 GODZ. 15.15. – 16.15 (NOWY TERMIN)