post
Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM KURSU „JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DATA GODZINY LICZBA GODZIN DATA GODZINY LICZBA GODZIN
30.04.2019 r. 16:00 – 18:00 2 25.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2
06.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 26.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2
08.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 28.06.2019 r. 12:15 – 14:15 2
13.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 01.07.2019 r. 10:00 – 12:00 2
15.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 02.07.2019 r. 14:15 – 16:15 2
17.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 30.08.2019 r. 12:15 – 14:15 2
20.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 02.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
22.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 04.09.2019 r. 14:15 – 16:15 2
24.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 06.09.2019 r. 10:00 – 12:00 2
28.05.2019 r. 14:15 – 16:15 2 09.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
29.05.2019 r. 10:00 – 12:00 2 11.09.2019 r. 14:15 – 16:15 2
31.05.2019 r. 12:15 – 14:15 2 13.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
04.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2 16.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
05.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2 18.09.2019 r. 10:00 – 12:00 2
07.06.2019 r. 12:15 – 14:15 2 20.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
11.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2 23.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
12.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2 25.09.2019 r. 10:00 – 12:00 2
14.06.2019 r. 12:15 – 14:15 2 26.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
18.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2 27.09.2019 r. 16:00 -18:00 2
19.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2 30.09.2019 r. 14:15 – 16:15 2
Łączna liczba godzin: 80

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w budynku D (siedziba PCPR w Brzezinach) na parterze w Sali numer 6.