Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM PORADNICTWA INDYWIDUALNEGO W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW w miesiącu maju 2019 roku:

SpecjalistaData dyżuruGodziny dyżuruSala
PSYCHOLOG07.05.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
24.05.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
31.05.2019 r.16:00 – 18:00206 p. II
RADCA PRAWNY16.05.2019 r.12:00 – 18:00206 p. II
PSYCHOTERAPEUTA21.05.2019 r.09:30 – 15:30206 p. II

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z Poradnictwa Indywidualnego, w godzinach dyżuru. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty. Tel. (46) 874 21 68