Szczegółowy harmonogram wsparcia – projekt „Przyjazny świat”

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy harmonogram wsparcia – projekt „Przyjazny świat”
Wsparcie dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
IX.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Lp. Nazwa wsparcia Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji
1. Praca socjalna Wszyscy uczestnicy Zadaniowy czas pracy od poniedziałku do piątku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny oraz w miejscu zamieszkania uczestników – praca w środowisku
2. Wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz świadczeń na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 9 osób Kwiecień 2019 r. – styczeń 2021 r. Według zasad przyjętych w PCPR
3. Poradnictwo indywidualne – wsparcie psychologa Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
4. Poradnictwo indywidualne – wsparcie radcy prawnego Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
5. Poradnictwo indywidualne – wsparcie psychoterapeuty Wszyscy uczestnicy Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
6. Korepetycje – język polski 2 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
7. Korepetycje – matematyka 4 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
8. Korepetycje – biologia 2 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
9. Korepetycje – język niemiecki 4 osoby Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
10. Korepetycje – język angielski 5 osób Zajęcia prowadzone wg. indywidualnego planu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
11. Kurs języka angielskiego 10 osób 30.04.2019 r. – 16:00 – 18:00 06, 08, 13, 15, 17, 20, 22, 24, maja 2019 r. – godz: 16:00 – 18:00 28.05.2019 r. – 14:15 – 16:15 29.05.2019 r. – 10:00 – 12:00 31.05.2019 r. – 12:15 – 14:15 04.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 05.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 07.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 11.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 12.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 14.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 18.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 19.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 25.06.2019 r. – 14:15 – 16:15 26.06.2019 r. – 10:00 – 12:00 28.06.2019 r. – 12:15 – 14:15 01.07.2019 r. – 10:00 – 12:00 02.07.2019 r. – 14:15 – 16:15 30.08.2019 r. – 14:15 – 16:15 02.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 04.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 06.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 09.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 11.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 13.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 16.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 18.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 20.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 23.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 25.09.2019 r. – 10:00 – 12:00 26.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 27.09.2019 r. – 16:00 – 18:00 30.09.2019 r. – 14:15 – 16:15 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny. Budynek D – parter sala nr 6.
12. Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – gr. A 10 osób 13.05.2019 r. – 10:00 – 13:00 27.05.2019 r. – 13:00 – 16:00 17.06.2019 r. – 13:00 – 16:00 24.06.2019 r. – 10:00 – 13:00 Terminy i godziny wsparcia ustalane są przed rozpoczęciem następnego miesiąca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
13. Grupowe Warsztaty Kompetencji Życiowych – gr. B 10 osób 13.05.2019 r. – 16:00 – 19:00 27.05.2019 r. – 16:00 – 19:00 17.06.2019 r. – 16:00 – 19:00 24.06.2019 r. – 13:00 – 16:00 Terminy i godziny wsparcia ustalane są przed rozpoczęciem następnego miesiąca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
14. Wyjazdowe Warsztaty Kompetencji Społecznych Wszyscy uczestnicy Wrzesień 2019 r. – dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
15. Kurs obsługi komputera 10 osób Marzec 2020 r. – sierpień 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
16. Kurs Prawa jazdy kat. B 7 osób Październik – grudzień 2019 r. – harmonogram zostanie ustalony po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
17. Kurs sekretarka/asystentka dyrektora 3 osoby Marzec – czerwiec 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
18. Kurs specjalista ds. transportu i spedycji 4 osoby Marzec – czerwiec 2020 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
19. Kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci 2 osoby Czerwiec – sierpień 2019 r. dokładny termin oraz miejsce zostanie wskazany po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
20. Kurs prawa jazdy Kat. C 1 osoba Maj – lipiec 2019 r. 20.05.2019 r. – 16:00 – 21:00 21.05.2019 r. – 16:00 – 22:00 22.05 2019 r. – 16:00 – 22:00 Kurs teoretyczny 20 h. Kurs praktyczny – 30 h ul. Bratysławska 8a, 94 – 035 Łódź
21. Stypendia dla uczestników kursu: Kurs obsługi komputera Kurs Prawa jazdy kat. B Kurs sekretarka/asystentka dyrektora Kurs specjalista ds. transportu i spedycji Kurs pielęgnacja i stylizacja paznokci
10 osób 7 osób 3 osoby 4 osoby 5 osób

Sierpień 2020 r. Grudzień 2019 r. Czerwiec 2020 r. Czerwiec 2020 r. Sierpień 2019 r.
Według zasad przyjętych w PCPR

Niniejszy harmonogram będzie modyfikowany i aktualizowany po wyborze ofert na realizację poszczególnych zadań.

Harmonogram punktu poradnictwa specjalistycznego

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU
„Podaruj mi skrzydła”

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

CZERWIEC 2019
PSYCHOTERAPEUTA 07.06.16.15-20.15
12.0617.15-20.15
14.0616.15-20.15
19.0617.15-19.15
PSYCHOLOG 03.0615.00-16.00
07.0615.00-16.00
10.0611.00-13.00
14.00-16.00
14.0614.00-15.00
17.0615.00-18.00
PEDAGOG 05.0615.00-16.00
07.0617.00-18.00
10.0614.00-16.00
19.0617.15-18.15
RADCA PRAWNY04.06Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
11.06Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
18.06Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
25.06Od godz. 16.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
LOGOPEDA07.0615.00-19.00
14.0615.00-19.00

Zaktualizowany harmonogram kursu języka angielskiego

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM KURSU „JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DATA GODZINY LICZBA GODZIN DATA GODZINY LICZBA GODZIN
30.04.2019 r. 16:00 – 18:00 2 25.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2
06.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 26.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2
08.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 28.06.2019 r. 12:15 – 14:15 2
13.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 01.07.2019 r. 10:00 – 12:00 2
15.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 02.07.2019 r. 14:15 – 16:15 2
17.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 30.08.2019 r. 12:15 – 14:15 2
20.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 02.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
22.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 04.09.2019 r. 14:15 – 16:15 2
24.05.2019 r. 16:00 – 18:00 2 06.09.2019 r. 10:00 – 12:00 2
28.05.2019 r. 14:15 – 16:15 2 09.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
29.05.2019 r. 10:00 – 12:00 2 11.09.2019 r. 14:15 – 16:15 2
31.05.2019 r. 12:15 – 14:15 2 13.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
04.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2 16.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
05.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2 18.09.2019 r. 10:00 – 12:00 2
07.06.2019 r. 12:15 – 14:15 2 20.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
11.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2 23.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
12.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2 25.09.2019 r. 10:00 – 12:00 2
14.06.2019 r. 12:15 – 14:15 2 26.09.2019 r. 16:00 – 18:00 2
18.06.2019 r. 14:15 – 16:15 2 27.09.2019 r. 16:00 -18:00 2
19.06.2019 r. 10:00 – 12:00 2 30.09.2019 r. 14:15 – 16:15 2
Łączna liczba godzin: 80

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w budynku D (siedziba PCPR w Brzezinach) na parterze w Sali numer 6.

Zamian w harmonogramie – logopeda

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZMIANA W HARMONOGRAMIE PRACY LOGOPEDY W PUNKCIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

MAJ 2019 ROK

SPECJALISTA
DATA ZMIENIANANOWA AKTUALNA DATA
LOGOPEDA
31.05 GODZ. 15.00 – 17.0031.05 GODZ. 15.00 – 16.00 28.05 GODZ. 15.15. – 16.15 (NOWY TERMIN)

Harmonogram grupowych warsztatów kompetencji życiowych

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”


MAJ 2019 r.
GRUPA DATA GODZINY SALA
Gr. A27.05.2019 r. 13:00 – 16:00 Sala konferencyjna – II p.
Gr. B 27.05.2019 r. 16:00 – 19:00 Sala konferencyjna – II p.

Zmiana harmonogramu

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W najbliższym czasie nastąpi zmiana harmonogramu kursu języka angielskiego dla uczestników projektu pn.: „Przyjazny Świat”. Informujemy również, że zajęcia w dniu 27 maja 2019 r. nie odbędą się. O wszystkich zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi – warsztaty „szkoła rodzica”

Projekt „Podaruj mi skrzydła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu pn.: „Podaruj mi skrzydła”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
NIP 833-13-40-225

Opis przedmiotu zamówienia: „Szkoła rodzica” – cykl warsztatów szkoleniowych o tematyce związanej z rodzicielstwem zastępczym dla 5 opiekunów zastępczych.
Program warsztatów powinien obejmować m.in. takie zagadnienia jak: metody pracy z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki traumy dziecięcej, nauka poprawnej komunikacji, nauka i poszerzanie kompetencji mających wpływ na opiekę i wychowanie dziecka.

Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2019 r. – grudzień 2020 r.
Wymiar godzinowy: 16 godzin zegarowych w podziale 2 razy w miesiącu po 4 godz. (2 spotkania w ciągu roku)
czerwiec 2019 – 2 spotkania po 4 godz.
czerwiec 2020 – 2 spotkania po 4 godz.
Szczegółowy harmonogram kursu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Brzeziny

Cena kursu: organizacja i przeprowadzenie kursu, materiały i pomoce potrzebne do zajęć, wynajem sali, poczęstunek.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 70 %,
 • doświadczenie w realizacji podobnych kursów wraz z referencjami – 10%,
 • zawartość merytoryczna programu, kwalifikacje oraz doświadczenie trenerów w prowadzeniu podobnych warsztatów – 20%.

Warunki realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • zagwarantowania wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów do realizacji zamówienia,
 • realizowania warsztatów zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu),
 • prowadzenia dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego, w szczególności list obecności i dzienników zajęć,
 • zapewnienia materiałów szkoleniowych oznaczonych logotypami w sposób wskazany przez Zamawiającego,
 • zapewniania poczęstunku,
 • przeprowadzenia ewaluacji wśród uczestników warsztatów,
 • wydania uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach,
 • przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji warsztatów określonej w umowie, w szczególności list obecności, dzienników zajęć, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, poczęstunku, w terminie 7 dni od zakończenia warsztatów.

Inne istotne warunki zamówienia:

 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
 • W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
 • Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku, zgodnie z umową/zamówieniem.
 • Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonaną usługę będzie protokół odbioru.

Ofertę wraz z programem warsztatów należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Brzezinach (pok. 208, Il p.) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Organizacja i przeprowadzenie warsztatów „Szkoła rodzica” w ramach projektu „Podaruj mi skrzydła”, w terminie do 31 maja 2019 r.

Informujemy, niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie analizy rynku na podstawie zasad Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 maja 2014 roku.

Informacja o rozstrzygnięciu

Brzeziny, 22 maja 2019 r.

PZ.0813.7.MS.2019

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia dowozu maksymalnie 15 beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła” do punktu poradnictwa specjalistycznego w okresie od czerwca 2019 r. do grudnia 2019 r. na trasie z miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem (teren powiatu brzezińskiego), szacowana ilość kilometrów – 3 000, złożone zostały 3 oferty. Wszystkie oferty zostały ocenione zgodnie z przyjętym kryterium – cena ofertowa 100%.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000 zł netto, w dniu 22 maja 2019 r. wybrano do realizacji zadania ofertę firmy POMOC DROGOWA, ODŚNIEŻANIE AUTO HANDEL Artur Tworek, 95-060 Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 31, jako ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, zgodną z przedmiotem zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zamówienia.

Informacja o rozstrzygnięciu

Brzeziny, 22 maja 2019 r.

PZ.0813.7.MS.2019

Informacja o rozstrzygnięciu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach informuje, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia dowozu maksymalnie 15 beneficjentów projektu „Podaruj mi skrzydła” do punktu poradnictwa specjalistycznego w okresie od czerwca 2019 r. do grudnia 2019 r. na trasie z miejsca zamieszkania do Brzezin i z powrotem (teren powiatu brzezińskiego), szacowana ilość kilometrów – 3 000, złożone zostały 3 oferty. Wszystkie oferty zostały ocenione zgodnie z przyjętym kryterium – cena ofertowa 100%.

            W trybie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000 zł netto, w dniu 22 maja 2019 r. wybrano do realizacji zadania ofertę firmy POMOC DROGOWA, ODŚNIEŻANIE AUTO HANDEL Artur Tworek, 95-060 Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 31, jako ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów, zgodną z przedmiotem zamówienia i zawierającą cenę nie przewyższającą wysokości środków przewidzianych w budżecie na realizację zamówienia.

Informacja o wynikach naboru

Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko korepetytora języka angielskiego na rzecz 10 beneficjentów projektu „Przyjazny świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym przez: Powiat Brzeziński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko korepetytora języka angielskiego wybrana została Pani: Krystyna Wujcik-Kotecka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Krystyna Wujcik-Kotecka spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko korepetytora języka angielskiego.