post
Projekt „PRZYJAZNY ŚWIAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM
PORADNICTWO INDYWIDUALNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJAZNY ŚWIAT”

DYŻURY SPECJALISTÓW:

KWIECIEŃ 2019 r.

SALA

PSYCHOLOG

Bogumiła Filipczak

Data dyżuru

Godziny dyżuru

11.04.2019 r.

15:00 – 17:00

206 p. II

17.04.2019 r.

15:00 – 17:00

206 p. II

26.04.2019 r.

16:00 – 18:00

206 p. II

RADCA PRAWNY

Aneta Kurczewska

18.04.2019 r.

12:00 – 18:00

206 p. II

Każdy uczestnik Projektu może skorzystać z Poradnictwa Indywidualnego, w godzinach dyżuru.
Prosimy o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie u specjalisty. Tel. (46) 874 21 68.